Фото без опису

ЗАЯВА

про екологічні наслідки діяльності об’єкта

1. Дані про планову діяльність , мету і шляхи її здійснення.

Об'єкт проектованої діяльності - реконструкція котельні (заміна котлів) та зовнішніх теплових мереж «Пляшевського ліцею» Демидівської селищної ради Рівненської області в с.Пляшева по вул. Грушевського, 16»

Замовник проекту -  Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Демидівської селищної ради Рівненської області

Котельня розміщена на території Пляшевського ліцею.

Метою даного проекту є переведення газової котельні на альтернативний вид палива (дрова) для економії природного газу, а також забезпечення навчального закладу якісним теплопостачанням.

Для потреб теплопостачання приміщень ліцею проектом передбачається  встановлення в приміщенні існуючої котельні двох (один робочий, один резервний) модернізованих енергозберігаючих твердопаливних котлів «KRONAS Unic New» з ручною подачею палива потужністю 150 кВт кожний.

Загальна потужність котельні – 300 кВт (0,258 Гкал/год). Встановлена теплова потужність котельні становить 0,129 Гкал/год або 0,150МВт. Розрахункова потреба в теплі 0,101 Гкал/год.

Річні витрати тепла – 219,754 Гкал/рік; річні витрати палива - 87 тонн/рік.

Котельня розрахована на роботу за опалювальним графіком – 182 доби на рік, 24 години на добу протягом опалювального сезону (4368 год).

Продукти згоряння від робочого котла відводяться в запроектовану димову трубу висотою Н=25м, діаметром 500мм.

Висота та діаметр димової труби достатній для забезпечення відведення кількості продуктів згоряння та розсіювання викидів в атмосфері.

Джерело водопостачання – існуюча водонапірна башня на території школи.

Виробничі (дренажні, умовно чисті) стічні води відводяться існуючою самопливною каналізаційною мережею до запроектованого охолоджувального колодязя.

Суттєві фактори, що впливають на стан навколишнього природного середовища з урахуванням можливості виникнення надзвичайних екологічних ситуацій.

 Ступінь екологічного ризику планової діяльності та впливу на умови життєдіяльності людини та природне середовище оцінюється як мінімальне при умові виконання всіх вимог, передбачених проектом.

2. Кількісні та якісні показники оцінки рівнів екологічного ризику та безпеки для життєдіяльності населення, а також заходи, що гарантують здійснення діяльності відповідно до екологічних норм і стандартів

Ресурсозберігаючі, захисні, відновлювальні, компенсаційні та охоронні заходи, розроблені в проекті, дозволяють зберегти екологічну рівновагу в районі розташування об’єкту планової діяльності, знизити до мінімуму вплив негативних факторів, що діють на повітряний простір.

Котельня не підлягає взяттю на державний облік.

Виробничі відходи (зола), які утворюються в процесі діяльності котельні, разом з ТПВ, планується вивозити на санкціоноване сміттєзвалище.

Шумове навантаження, що створюватиме технологічне обладнання котельні після вводу в експлуатацію, не перевищуватиме допустимих санітарно-гігієнічних нормативів. Впливи ультразвуку, електромагнітних та іонізуючих випромінювань відсутні.

Ресурсозберігаючі, захисні, відновлювальні, компенсаційні та охоронні заходи, розроблені в проекті, дозволяють зберегти екологічну рівновагу в районі розташування об’єкту, знизити до мінімуму вплив негативних факторів, що діють на оточуюче середовище.

3. Перелік залишкових впливів

Визначені залишкові впливи в приземному шарі з врахуванням фону не перевищують граничнодопустимих концентрацій.

4. Вжиті заходи інформування громадськості про плановану діяльність, мету і шляхи її здійснення.

Заходом інформування громадськості є оприлюднення «Заяви про наміри» та «Заяви про екологічні наслідки».

5. Зобов’язання замовника щодо здійснення проектних рішень у відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації об’єктів проектованої діяльності.

«Замовник» зобов’язується:

1.  Суворо контролювати виконання будівельно-монтажних робіт у відповідності з проектом.

2.  Проводити експлуатацію котельні у відповідності з проектом та інструкціями по експлуатації обладнання.

3.  Забезпечити кваліфікацію обслуговуючого персоналу  у відповідності з вимогами штатного розкладу і виробничих інструкцій.

4.  Регулярно проводити перевірку знань інструкцій і вимог охорони навколишнього середовища обслуговуючим персоналом.

5.  Слідкувати за санітарним і протипожежним станом приміщень та території.

6.  Забезпечення отримання необхідних дозвільних документів (лімітів) при необхідності;

7.  Дотримання норм і правил охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки в процесі подальшої експлуатації об’єкту;

8.  Експлуатацію об’єкта з додержанням принципів добросусідства та вільного доступу громадськості до інформації, пов’язаної з впливом на навколишнє середовище;

9.  Забезпечення оплати платежів за забруднення навколишнього природного середовища в об’ємах та в терміни, передбачені чинним законодавством.

Контроль забруднення навколишнього природного середовища буде здійснюватися інструментальними методами силами ліцензованих лабораторій у відповідності з затвердженими методиками з екологічних позицій, рівень впливу об’єкта планованої діяльності на навколишнє середовище визначається, як мінімальний.