Основна нормативна база, якою керується Служба у своїй діяльності

 

Конвенції

-   Конвенція ООН про права дитини

-   Європейська конвенція про здійснення прав дітей

-   Європейська конвенція про визнання та виконання рішень стосовно опіки над дітьми та про поновлення опіки над дітьми

-   Конвенція про юрисдикцію, право, що застосовується, визнання, виконання та співробітництво щодо батьківської відповідальності та заходів захисту дітей.

 

Кодекси

-   Сімейний кодекс України

-   Цивільний кодекс України

-   Цивільний процесуальний кодекс України

-   Кримінальний кодекс України

-   Житловий кодекс Української РСР

 

Закони

-   Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей».

-   Закон України «Про охорону дитинства»

-   Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»

Закон України «Про попередження насильства в сім’ї»

 

Постанови Кабінету міністрів України

-   Постанова Кабінету міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини”

- Постанова Кабінету міністрів України від 8 жовтня 2008 р. № 905 “Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей”

-    ПОСТАНОВА Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2018 р. № 800 "Деякі питання соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі таких, що можуть загрожувати їх життю та здоров’ю"

-   ПОСТАНОВА Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 р.№ 585 "Про забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах"

 

Створення та діяльність прийомної сім’ї (ПС) і дитячого будинку  сімейного типу (ДБСТ)

1.         Постанова Кабінету міністрів України від 26 квітня 2002 р. N 565 “Про затвердження Положення про прийомну сім’ю”

2.         Постанова Кабінету міністрів України від 26 квітня 2002 р. N 564 “Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу”