ЗАЯВА   ПРО   НАМІРИ

1. Інвестор (замовник): Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Демидівської селищної ради Рівненської області.

Поштова адреса: 35200, Рівненська обл., Демидівський район, селище міського типу Демидівка, вул.Миру, 21.

2. Місце розташування майданчиків (трас) будівництва (варіанти): Рівненська обл., Демидівський р-н., с. Пляшева, вул. Грушевського,16.

3. Характеристика діяльності (об'єкта): реконструкція котельні (заміна котлів) та зовнішніх теплових мереж «Пляшевського ліцею» Демидівської селищної ради.

Транскордонного впливу немає.

4. Соціально – економічна необхідність планованої діяльності:

- забезпечення тепловою енергією споживача котельні;

- зменшення непродуктивних витрат тепла;

- економія паливно-енергетичних ресурсів, водних ресурсів та електроенергії.

5.  Розрахункова потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:

- земельних: 2,8129 га;

- енергетичних:

- витрати палива – тверде паливо (дрова) – 87 тонн/рік;

- витрати тепла – 219,754 Гкал/рік;

- водних: 0,1 м3/добу;

- трудових: 3 чол./добу.

6. Транспортне забезпечення (при будівництві і експлуатації): при будівництві - транспорт підрядника; при експлуатації  – спеціалізований та власний автотранспорт

7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами: забезпечення нормативної концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі. Розглядається в одному варіанті.

8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами: не потрібна.

9. Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві і експлуатації) на  навколишнє  природне  середовище:

- вплив на клімат і мікроклімат внаслідок експлуатації об’єкту  відсутній;

- вплив на повітряне середовище: при експлуатації викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від котельні; при будівництві присутні викиди від автотранспорту і будівельної техніки;

- вплив на ґрунти – можливе забруднення виробничими і твердими побутовими відходами (ТПВ) та будівельними відходами, що утворюються під час будівництва;

- вплив на геологічне середовище відсутній;

- вплив на водне середовище – госппобутові та виробничі (дренажні, умовно чисті) стічні води;

- вплив на рослинний і тваринний світ, заповідні викиди – відсутній;

- вплив  на  навколишнє  соціальне  середовище  (населення) – позитивний;

- вплив на навколишнє техногенне середовище - відсутній.

10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання,

утилізації, знешкодження або безпечного  захоронення: виробничі (зола, ганчір’я) та тверде побутове сміття збирається в металеві контейнери на бетонованому майданчику в господарській зоні з подальшим вивезенням на санкціоноване сміттєзвалище згідно укладених договорів.

11. Обсяг  виконання  ОВНС:  у відповідності  з ДБН А.2.2-1-2003 «Склад  і

зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд».

12. Участь  громадськості: розповсюдження  «Заяви  про  наміри» і «Заяви про екологічні  наслідки»  через  засоби  масової   інформації.  Доступ громадськості до матеріалів проекту ОВНС, врахування заяв та звернень громадських організацій, окремих громадян. Ознайомитись з матеріалами, надати запитання та пропозиції  можна   за    адресою замовника.