В громаді триває процес розробки Стратегії розвитку Демидівської селищної ради на 2018-2022 роки. Одним із основних етапів розробки ефективної Стратегії є стратегічний аналіз, який повинен дати реальну оцінку власних ресурсів і можливостей. Даний аналіз стане основою раціонального вибору стратегій з можливістю безлічі варіантів.

   Як основний інструмент регулярного стратегічного управління більшість адміністративно-територіальних одиниць вибирають матрицю «якісного» стратегічного аналізу, яку ще називають SWOT-матрицею (абревіатура початкових букв англійських слів: Strengths – сили; Weaknesses – слабкості; Opportunities – можливості; Threats – загрози).

   У рамках розробки Стратегії був проведений SWOT-аналіз Демидівської громади. Завданням учасників робочої групи, що займалися проведенням SWOT-аналізу, було виявити сильні та слабкі сторони (внутрішній аналіз) Демидівщини, щоб оцінити конкурентне становище в порівнянні з іншими громадами Рівненської та сусідніх областей.

   Подальше визначення Стратегії здійснюватиметься через:
– розвиток Сильних сторін;
– використання існуючих Можливостей та створення нових умов, сприятливих для розвитку громади;
– урахування Слабких сторін, ліквідацію частини з них, або по можливості перетворення їх на Сильні;
– нейтралізацію Загроз, що можуть негативно вплинути на позитивний розвиток.

   Розглядаючи сильні сторони, як можливі напрямки здійснення економічного розвитку, а слабкі сторони, як потенційні напрямки діяльності по їх зміцненню та усуненню, визначатимуться пріоритетні напрямки стратегічного розвитку Демидівської селищної ради, які будуть відображати бажання членів громади сіл та селища щодо спільного майбутнього.

   Запропонована SWOT-матриця, безперечно, не є досконалою і, можливо, не враховує деяких чинників. Тому просимо долучатися до процесу розробки Стратегії та вносити свій вклад в подальший план розвитку громади. З пропозиціями можна звертатися смт. Демидівка, вул. Миру, 21 (Відділ економічного розвитку, інвестицій та регуляторної діяльності селищної ради) або demydivkainvest@gmail.com

Фото без опису