Фото без опису 

Виконання видатків селищного бюджету за січень-червень 2022 року по економічні структурі

Код Показник План на рік з урахуванням змін План на січень-червень Касові видатки за січень-червень % виконання  плану січень-червень Залишок плану на січень-червень % виконання річного плану Залишки плану до кінця року
1 2 4 5 8 9 10 11 12
2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 90 726 819,00 50 915 753,00 46 582 146,93 91,5% 4 333 606 51,3% 44 144 672
2110 Оплата праці 74 320 422,00 41 676 188,00 38 226 213,44 91,7% 3 449 975 51,4% 36 094 209
2120 Нарахування на оплату праці 16 406 397,00 9 239 565,00 8 355 933,49 90,4% 883 632 50,9% 8 050 464
2200 Використання товарів і послуг 14 921 411,00 8 938 414,00 6 695 483,94 74,9% 2 242 930 44,9% 8 225 927
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2 854 227,00 1 908 935,00 1 456 604,63 76,3% 452 330 51,0% 1 397 622
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 47 000,00 15 000,00 9 997,95 66,7% 5 002 21,3% 37 002
2230 Продукти харчування 1 464 763,00 379 323,00 201 331,17 53,1% 177 992 13,7% 1 263 432
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 4 081 328,00 3 649 744,00 2 459 169,98 67,4% 1 190 574 60,3% 1 622 158
2250 Видатки на відрядження 63 890,00 42 000,00 12 647,90 30,1% 29 352 19,8% 51 242
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 6 410 203,00 2 943 412,00 2 555 732,31 86,8% 387 680 39,9% 3 854 471
2600 Поточні трансферти 2 362 800,00 1 557 300,00 1 300 144,38 83,5% 257 156 55,0% 1 062 656
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 1 917 800,00 1 172 300,00 915 344,38 78,1% 256 956 47,7% 1 002 456
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 445 000,00 385 000,00 384 800,00 99,9% 200 86,5% 60 200
2700 Соціальне забезпечення 409 880,00 216 610,00 135 702,38 62,6% 80 908 33,1% 274 178
2730 Інші виплати населенню 409 880,00 216 610,00 135 702,38 62,6% 80 908 33,1% 274 178
2800 Інші поточні видатки 43 500,00 14 000,00 6 560,99 46,9% 7 439 15,1% 36 939
9000 Нерозподілені видатки 100 000,00 0,00 0,00   0 0,0% 100 000
  Усього  108 564 410,00 61 642 077,00 54 720 038,62 88,8% 6 922 038 50,4% 53 844 371