Виконання видатків селищного бюджету за січень-червень 2022 року по галузевій структурі

Код Показник План на рік з урахуванням змін План на січень-червень Касові видатки за січень-червень % виконання  плану січень-червень Залишок плану січень-червень % виконання річного плану Залишки плану до кінця року
1 2 4 5 8 9 10 11 12
0100 Державне управління 14 868 100,00 6 922 401,00 6 349 401,90 91,7% 572 999 42,7% 8 518 698
1000 Освіта 73 643 116,00 42 592 322,00 38 481 906,21 90,3% 4 110 416 52,3% 35 161 210
1200 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 98 061,00 98 061,00 97 993,64 99,9% 67 99,9% 67
2000 Охорона здоров`я 1 804 000,00 1 058 500,00 915 344,38 86,5% 143 156 50,7% 888 656
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 4 236 690,00 2 188 800,00 1 885 874,27 86,2% 302 926 44,5% 2 350 816
4000 Культура i мистецтво 4 836 000,00 2 209 950,00 1 942 888,63 87,9% 267 061 40,2% 2 893 111
5000 Фiзична культура i спорт 1 185 000,00 614 000,00 523 493,03 85,3% 90 507 44,2% 661 507
6000 Житлово-комунальне господарство 3 939 600,00 2 264 200,00 1 944 670,11 85,9% 319 530 49,4% 1 994 930
7000 Економічна діяльність 3 129 904,00 3 068 904,00 2 149 902,77 70,1% 919 001 68,7% 980 001
7100 Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство 40 000,00 22 000,00 8 000,00 36,4% 14 000 20,0% 32 000
7400 Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 3 023 904,00 3 023 904,00 2 139 702,77 70,8% 884 201 70,8% 884 201
7500 Зв`язок, телекомунікації та інформатика 35 000,00 18 000,00 2 200,00 12,2% 15 800 6,3% 32 800
7600 Інші програми та заходи, пов`язані з економічною діяльністю 31 000,00 5 000,00 0,00 0,0% 5 000 0,0% 31 000
8000 Інша діяльність 477 000,00 338 000,00 141 757,32 41,9% 196 243 29,7% 335 243
8100 Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 60 000,00 41 000,00 20 753,00 50,6% 20 247 34,6% 39 247
8200 Громадський порядок та безпека 267 000,00 267 000,00 115 777,00 43,4% 151 223 43,4% 151 223
8400 Засоби масової інформації 50 000,00 30 000,00 5 227,32 17,4% 24 773 10,5% 44 773
8700 Резервний фонд 100 000,00 0,00 0,00   0 0,0% 100 000
9000 Міжбюджетні трансферти 445 000,00 385 000,00 384 800,00 99,9% 200 86,5% 60 200
9700 Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів 225 000,00 225 000,00 225 000,00 100,0% 0 100,0% 0
9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 220 000,00 160 000,00 159 800,00 99,9% 200 72,6% 60 200
  Усього  108 564 410,00 61 642 077,00 54 720 038,62 88,8% 6 922 038 50,4% 53 844 371