Фото без опису

Аналіз виконання дохідної частини загального фонду селищного бюджету за січень-червень 2022 року

  КДК Назва платежу План на рік План на січень-червень Фактично надійшло за січень-червень % викон плану січня-червня Відхилення до плану січня-червня % викон річного плану  Відхилення до плану на рік
  11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   32922400 11871300 16154103 136,1% 4282803 49,1% -16768297
  11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 32920000 11869800 16153757 136,1% 4283957 49,1% -16766243
  11020000 Податок на прибуток підприємств   2400 1500 346 23,1% -1154 14,4% -2054
  13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів  410100 248900 336089,01 135,0% 87189 82,0% -74010,99
  13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів  405900 247200 333597,42 135,0% 86397 82,2% -72302,58
  13030000 Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення 4200 1700 2491,59 146,6% 792 59,3% -1708,41
  13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення 4200 1700 2491,59 146,6% 792 59,3% -1708,41
  14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   1120000 470500 307112,87 65,3% -163387 27,4% -812887,13
  14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)  140000 55000 19606,73 35,6% -35393 14,0% -120393,27
  14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)  460000 181500 66404,51 36,6% -115095 14,4% -393595,49
  14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  520000 0 0 #### 0 0,0% -520000
  18000000 Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України 18229700 8028900 8781602,3 109,4% 752702 48,2% -9448097,7
  18010000 Податок на майно  8098000 3589500 3148363,2 87,7% -441137 38,9% -4949636,8
  18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості  22000 13000 14862,88 114,3% 1863 67,6% -7137,12
  18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості  76000 8500 16598,21 195,3% 8098 21,8% -59401,79
  18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  470000 213000 96973,45 45,5% -116027 20,6% -373026,55
  18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  660000 284000 336003,14 118,3% 52003 50,9% -323996,86
  18010500 Земельний податок з юридичних осіб  440000 215000 147348,5 68,5% -67652 33,5% -292651,5
  18010600 Орендна плата з юридичних осіб  4900000 2340000 2058106,9 88,0% -281893 42,0% -2841893,1
  18010700 Земельний податок з фізичних осіб  950000 262000 85367,52 32,6% -176632 9,0% -864632,48
  18010900 Орендна плата з фізичних осіб  580000 254000 380602,56 149,8% 126603 65,6% -199397,44
  18011100 Транспортний податок з юридичних осіб  0 0 12500   12500   12500
  18030000 Туристичний збір  80700 1100 6630 602,7% 5530 8,2% -74070
  18050000 Єдиний податок   10051000 4438300 5626609,1 126,8% 1188309 56,0% -4424390,9
  18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  151000 60300 150536,99 249,6% 90237 99,7% -463,01
  18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  5900000 2819000 3370795,8 119,6% 551796 57,1% -2529204,2
  18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків`  4000000 1559000 2105276,3 135,0% 546276 52,6% -1894723,7
  20000000 Неподаткові надходження   947800 449200 463426,04 103,2% 14226 48,9% -484373,96
  21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   60000 13700 38577 281,6% 24877 64,3% -21423
  21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  30000 8700 4777 54,9% -3923 15,9% -25223
  21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів  30000 5000 33800 676,0% 28800 112,7% 3800
  22010000 Плата за надання адміністративних послуг 715000 356500 302741,4 84,9% -53759 42,3% -412258,6
  22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 38000 10500 8390 79,9% -2110 22,1% -29610
  22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 340000 148000 253121,4 171,0% 105121 74,4% -86878,6
  22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень  337000 198000 41230 20,8% -156770 12,2% -295770
  22080400 Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 40000 17700 16602,36 93,8% -1098 41,5% -23397,64
  22090000 Державне мито   2800 1300 999,8 76,9% -300 35,7% -1800,2
  24060300 Інші надходження   130000 60000 104505,48 174,2% 44505 80,4% -25494,52
  40000000 Офіційні трансферти   54142115 30329622 30242668 99,7% -86954 55,9% -23899447
  41020100 Базова дотація  10644500 5322000 5322000 100,0% 0 50,0% -5322500
  41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  42174400 23750300 23750300 100,0% 0 56,3% -18424100
  41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 382100 382100 382100 100,0% 0 100,0% 0
  41040500 Дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відпо 382100 382100 382100 100,0% 0 100,0% 0
  41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 941115 875222 788268 90,1% -86954 83,8% -152847
  41051000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 941115 529991 529991 100,0% 0 56,3% -411124
  41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 0 98061 98061 100,0% 0   98061
  41051700 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду 0 8710 8710 100,0% 0   8710
  41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 0 238460 151506 63,5% -86954   151506
Всього без урахування трансферт 53630000 21068800 26042334 123,6% 4973534 48,6% -27587666
Всього 107772115 51398422 56285002 109,5% 4886580 52,2% -51487113