Фото без опису

Аналіз виконання дохідної частини бюджету за січень квітень 2022 року

  КДК Доходи  План на рік План на січень-квітень Фактично надійшло за січень-квітень % викон плану січня-квітня Відхилення до плану січня-квітня % викон річного плану  Відхилення до плану на рік
  11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   32922400 7504300 11166807 148,8% 3662507 33,9% -21755593
  11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 32920000 7502800 11166461 148,8% 3663661 33,9% -21753539
  11020000 Податок на прибуток підприємств   2400 1500 346 23,1% -1154 14,4% -2054
  13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів  410100 227350 187022 82,3% -40328 45,6% -223078
  14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   1120000 300500 202941 67,5% -97559 18,1% -917059
  14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)  140000 34000 19577 57,6% -14423 14,0% -120423
  14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  520000 150000 117385 78,3% -32615 22,6% -402615
  18000000 Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України 18229700 5481200 6779249 123,7% 1298049 37,2% -11450451
  18010000 Податок на майно  8098000 2045000 2327988 113,8% 282988 28,7% -5770012
  18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості  22000 8000 14863 185,8% 6863 67,6% -7137
  18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості  76000 0 9568   9568 12,6% -66432
  18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  470000 45000 84543 187,9% 39543 18,0% -385457
  18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  660000 266000 320399 120,5% 54399 48,5% -339601
  18010500 Земельний податок з юридичних осіб  440000 145000 95942 66,2% -49058 21,8% -344058
  18010600 Орендна плата з юридичних осіб  4900000 1405000 1544710 109,9% 139710 31,5% -3355290
  18010700 Земельний податок з фізичних осіб  950000 20000 20473 102,4% 473 2,2% -929527
  18010900 Орендна плата з фізичних осіб  580000 156000 224991 144,2% 68991 38,8% -355009
  18011100 Транспортний податок з юридичних осіб  0 0 12500   12500   12500
  18030000 Туристичний збір  80700 900 6630 736,7% 5730 8,2% -74070
  18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними особами  72000 0 6630   6630 9,2% -65370
  18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами  8700 900 0 0,0% -900 0,0% -8700
  18050000 Єдиний податок   10051000 3435300 4444631 129,4% 1009331 44,2% -5606369
  18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  151000 42300 73224 173,1% 30924 48,5% -77776
  18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  5900000 1903000 2455249 129,0% 552249 41,6% -3444751
  18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків`  4000000 1490000 1916158 128,6% 426158 47,9% -2083842
  20000000 Неподаткові надходження   947800 274950 263945 96,0% -11005 27,8% -683855
  21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   60000 10200 37625 368,9% 27425 62,7% -22375
  21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  30000 5200 3825 73,6% -1375 12,8% -26175
  21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів  30000 5000 33800 676,0% 28800 112,7% 3800
  22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  757800 224750 147617 65,7% -77133 19,5% -610183
  22010000 Плата за надання адміністративних послуг 715000 212000 137052 64,6% -74948 19,2% -577948
  22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   40000 11900 10004 84,1% -1896 25,0% -29996
  22090000 Державне мито   2800 850 561 66,0% -289 20,0% -2239
  24060300 Інші надходження   130000 40000 78703 196,8% 38703 60,5% -51297
  40000000 Офіційні трансферти   50371375 17392225 17302925 99,5% -89300 34,4% -33068450
  41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 10644500 3548000 3548000 100,0% 0 33,3% -7096500
  41020100 Базова дотація  10644500 3548000 3548000 100,0% 0 33,3% -7096500
  41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 37956900 12989600 12989600 100,0% 0 34,2% -24967300
  41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  37956900 12989600 12989600 100,0% 0 34,2% -24967300
  41040500 Дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відпо 382100 305600 305600 100,0% 0 80,0% -76500
  41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 1387875 549025 459725 83,7% -89300 33,1% -928150
  41051000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 847004 289864 289864 100,0% 0 34,2% -557140
  41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 98061 64811 64811 100,0% 0 66,1% -33250
  41051700 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду 8710 8710 8710 100,0% 0 100,0% 0
  41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 434100 185640 96340 51,9% -89300 22,2% -337760
Всього без урахування трансферт 53630000 13788300 18599965 134,9% 4811665 34,7% -35030035
Всього 104001375 31180525 35902890 115,1% 4722365 34,5% -68098485