Виконання видатків селищного бюджету за січень-квітень 2022 року по економічній структурі

Загальний фонд

                грн.
Код Показник План на рік з урахуванням змін План на січень-квітень Касові видатки за всічень-квітень % виконання  плану січень-квітень Залишок плану січень-квітень % виконання річного плану Залишки плану до кінця року
1 2 4 5 8 9 10 11 12
2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 90 836 551 29 663 541 29 087 114 98,1% 576 427 32,0% 61 749 437
2111 Заробітна плата 74 412 223 24 272 466 23 877 711 98,4% 394 755 32,1% 50 534 512
2120 Нарахування на оплату праці 16 424 328 5 391 075 5 209 403 96,6% 181 672 31,7% 11 214 925
2200 Використання товарів і послуг 13 257 901 5 290 214 3 274 781 61,9% 2 015 433 24,7% 9 983 120
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 3 467 116 1 515 461 598 059 39,5% 917 402 17,2% 2 869 057
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 47 000 5 000 4 023 80,5% 977 8,6% 42 977
2230 Продукти харчування 1 514 763 326 603 187 331 57,4% 139 272 12,4% 1 327 432
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1 618 424 560 794 177 772 31,7% 383 022 11,0% 1 440 652
2250 Видатки на відрядження 63 890 31 650 5 448 17,2% 26 202 8,5% 58 442
2271 Оплата теплопостачання 907 700 674 660 673 089 99,8% 1 571 74,2% 234 611
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 136 664 36 944 19 320 52,3% 17 624 14,1% 117 344
2273 Оплата електроенергії 2 393 892 819 491 637 355 77,8% 182 136 26,6% 1 756 537
2274 Оплата природного газу 2 888 743 1 298 002 965 318 74,4% 332 684 33,4% 1 923 425
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 219 709 21 609 7 067 32,7% 14 542 3,2% 212 642
2600 Поточні трансферти 3 394 000 1 122 960 874 547 77,9% 248 413 25,8% 2 519 453
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 1 709 000 737 960 554 547 75,1% 183 413 32,4% 1 154 453
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 1 685 000 385 000 320 000 83,1% 65 000 19,0% 1 365 000
2700 Соціальне забезпечення 383 880 127 210 46 934 36,9% 80 276 12,2% 336 946
2730 Інші виплати населенню 383 880 127 210 46 934 36,9% 80 276 12,2% 336 946
2800 Інші поточні видатки 43 500 13 500 6 500 48,1% 7 000 14,9% 37 000
9000 Нерозподілені видатки 300 000 0 0   0 0,0% 300 000
  Усього  108 215 832 36 217 425 33 289 875 91,9% 2 927 550 30,8% 74 925 957