Виконання видатків селищного бюджету за січень-квітень 2022 року по галузевій структурі  

Загальний фонд

                грн.
Код Показник План на рік з урахуванням змін План на січень-квітень Касові видатки за всічень-квітень % виконання  плану січень-квітень Залишок плану січень-квітень % виконання річного плану Залишки плану до кінця року
1 2 4 5 8 9 10 11 12
0100 Державне управління 14 868 100 4 590 960 4 157 447 90,6% 433 513 28,0% 10 710 653
1000 Освіта 73 902 642 25 305 805 24 184 795 95,6% 1 121 010 32,7% 49 717 847
2000 Охорона здоров`я 1 709 000 737 960 554 547 75,1% 183 413 32,4% 1 154 453
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 4 186 690 1 455 400 1 167 230 80,2% 288 170 27,9% 3 019 460
4000 Культура i мистецтво 4 878 000 1 401 150 1 293 467 92,3% 107 683 26,5% 3 584 533
5000 Фiзична культура i спорт 1 185 000 407 900 343 601 84,2% 64 299 29,0% 841 399
6000 Житлово-комунальне господарство 3 965 400 1 315 250 1 138 706 86,6% 176 544 28,7% 2 826 694
7000 Економічна діяльність 1 126 000 267 000 13 377 5,0% 253 623 1,2% 1 112 623
7100 Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство 160 000 80 000 8 000 10,0% 72 000 5,0% 152 000
7400 Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 900 000 170 000 5 377 3,2% 164 623 0,6% 894 623
7500 Зв`язок, телекомунікації та інформатика 35 000 12 000 0 0,0% 12 000 0,0% 35 000
7600 Інші програми та заходи, пов`язані з економічною діяльністю 31 000 5 000 0 0,0% 5 000 0,0% 31 000
8000 Інша діяльність 710 000 351 000 116 705 33,2% 234 295 16,4% 593 295
8100 Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 60 000 31 000 20 753 66,9% 10 247 34,6% 39 247
8200 Громадський порядок та безпека 300 000 300 000 90 997 30,3% 209 003 30,3% 209 003
8400 Засоби масової інформації 50 000 20 000 4 955 24,8% 15 045 9,9% 45 045
8700 Резервний фонд 300 000 0 0   0 0,0% 300 000
9000 Міжбюджетні трансферти 1 685 000 385 000 320 000 83,1% 65 000 19,0% 1 365 000
9700 Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів 1 465 000 225 000 225 000 100,0% 0 15,4% 1 240 000
9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 220 000 160 000 95 000 59,4% 65 000 43,2% 125 000
  Усього  108 215 832 36 217 425 33 289 875 91,9% 2 927 550 30,8% 74 925 957