Фото без опису

Виконання видатків селищного бюджету за січень-березень 2022 року по галузевій структурі

Код Показник План на рік з урахуванням змін План на січень-березень Касові видатки за січень-березень % виконання плану січень-березень Залишки плану січень-березень % виконання річного плану Залишки плану до кінця року
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0100 Державне управління 14 868 100 3 391 380 3 074 608 90,7% 316 772 20,7% 11 793 492
1000 Освіта 78 057 955 19 002 658 18 197 012 95,8% 805 646 23,3% 59 860 943
2000 Охорона здоров`я 1 709 000 651 740 317 635 48,7% 334 105 18,6% 1 391 365
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 4 186 690 1 053 700 877 588 83,3% 176 112 21,0% 3 309 102
4000 Культура i мистецтво 4 878 000 1 073 500 982 647 91,5% 90 853 20,1% 3 895 353
5000 Фiзична культура i спорт 1 185 000 282 900 257 889 91,2% 25 011 21,8% 927 111
6000 Житлово-комунальне господарство 4 014 440 894 650 829 213 92,7% 65 437 20,7% 3 185 227
7000 Економічна діяльність 1 126 000 94 000 13 377 14,2% 80 623 1,2% 1 112 623
7100 Землеустрій 160 000 70 000 8 000 11,4% 62 000 5,0% 152 000
7400 Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 900 000 10 000 5 377 53,8% 4 623 0,6% 894 623
7500 Зв`язок, телекомунікації та інформатика 35 000 9 000 0 0,0% 9 000 0,0% 35 000
7600 Інші програми та заходи, пов`язані з економічною діяльністю 31 000 5 000 0 0,0% 5 000 0,0% 31 000
8000 Інша діяльність 710 000 341 000 59 025 17,3% 281 975 8,3% 650 975
8100 Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 60 000 26 000 20 753 79,8% 5 247 34,6% 39 247
8200 Громадський порядок та безпека 300 000 300 000 33 317 11,1% 266 683 11,1% 266 683
8400 Засоби масової інформації 50 000 15 000 4 955 33,0% 10 045 9,9% 45 045
8700 Резервний фонд 300 000 0 0   0 0,0% 300 000
9000 Міжбюджетні трансферти 1 485 000 60 000 60 000 100,0% 0 4,0% 1 425 000
9700 Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів 1 265 000 25 000 25 000 100,0% 0 2,0% 1 240 000
9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 220 000 35 000 35 000 100,0% 0 15,9% 185 000
  Усього  112 220 185 26 845 528 24 668 995 91,9% 2 176 533 22,0% 87 551 190