Фото без опису

Виконання видатків селищного бюджету за січень-березень 2022 року  по економічній структурі

Код Показник План на рік з урахуванням змін План на січень-березень Касові видатки січень-березень % виконання  плану січень-березень Залишок плану січень-березень % виконання річного плану Залишки плану до кінця року
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 94 941 954 22 489 510 22 042 357 98,0% 447 153 23,2% 72 899 597
2111 Заробітна плата 77 777 340 18 420 938 18 089 272 98,2% 331 666 23,3% 59 688 068
2120 Нарахування на оплату праці 17 164 614 4 068 572 3 953 085 97,2% 115 487 23,0% 13 211 529
2200 Використання товарів і послуг 13 356 851 3 536 018 2 207 212 62,4% 1 328 806 16,5% 11 149 639
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 3 498 106 1 036 381 425 086 41,0% 611 296 12,2% 3 073 021
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 47 000 2 600 2 557 98,3% 43 5,4% 44 443
2230 Продукти харчування 1 527 683 360 673 170 706 47,3% 189 967 11,2% 1 356 977
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1 673 464 333 744 110 723 33,2% 223 021 6,6% 1 562 741
2250 Видатки на відрядження 63 890 24 300 4 937 20,3% 19 363 7,7% 58 953
2271 Оплата теплопостачання 907 700 173 966 160 847 92,5% 13 119 17,7% 746 853
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 136 664 29 194 18 507 63,4% 10 687 13,5% 118 157
2273 Оплата електроенергії 2 414 092 549 174 465 919 84,8% 83 255 19,3% 1 948 173
2274 Оплата природного газу 2 868 543 1 014 886 840 864 82,9% 174 022 29,3% 2 027 679
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 219 709 11 100 7 067 63,7% 4 033 3,2% 212 642
2600 Поточні трансферти 3 194 000 711 740 377 635 53,1% 334 105 11,8% 2 816 365
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 1 709 000 651 740 317 635 48,7% 334 105 18,6% 1 391 365
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 1 485 000 60 000 60 000 100,0% 0 4,0% 1 425 000
2700 Соціальне забезпечення 383 880 95 510 35 290 36,9% 60 220 9,2% 348 590
2730 Інші виплати населенню 383 880 95 510 35 290 36,9% 60 220 9,2% 348 590
2800 Інші поточні видатки 43 500 12 750 6 500 51,0% 6 250 14,9% 37 000
9000 Нерозподілені видатки 300 000 0 0   0 0,0% 300 000
  Усього  112 220 185 26 845 528 24 668 995 91,9% 2 176 533 22,0% 87 551 190