Фото без опису

Аналіз виконання дохідної частини бюджету за I квартал 2022 року

ККД Доходи План на рік План на січень-березень Фактично надійшло за січень-березень % викон плану січня-березня Відхилення до плану січня-березня % викон річного плану  Відхилення до плану на рік
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   32 922 400 5 497 300 9 189 449 167,2 3 692 149 27,9% -23 732 951
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 32 920 000 5 495 800 9 189 103 167,2 3 693 303 27,9% -23 730 897
11020000 Податок на прибуток підприємств   2 400 1 500 346 23,1 -1 154 14,4% -2 054
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів  410 100 214 300 183 822 85,8 -30 478 44,8% -226 278
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   1 120 000 221 500 184 834 83,4 -36 666 16,5% -935 166
14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) пальне 140 000 26 000 19 540 75,2 -6 460 14,0% -120 460
14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  520 000 111 000 99 457 89,6 -11 543 19,1% -420 543
18000000 Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України 18 229 700 4 016 700 5 663 058 141,0 1 646 358 31,1% -12 566 642
18010000 Податок на майно  8 098 000 1 498 000 1 827 253 122,0 329 253 22,6% -6 270 747
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості  22 000 5 000 7 136 142,7 2 136 32,4% -14 864
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості  76 000 0 1 431 0,0 1 431 1,9% -74 569
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  470 000 45 000 83 637 185,9 38 637 17,8% -386 363
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  660 000 98 000 149 998 153,1 51 998 22,7% -510 002
18010500 Земельний податок з юридичних осіб  440 000 101 000 46 921 46,5 -54 079 10,7% -393 079
18010600 Орендна плата з юридичних осіб  4 900 000 1 095 000 1 309 569 119,6 214 569 26,7% -3 590 431
18010700 Земельний податок з фізичних осіб  950 000 15 000 26 001 173,3 11 001 2,7% -923 999
18010900 Орендна плата з фізичних осіб  580 000 139 000 196 309 141,2 57 309 33,8% -383 691
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб  0 0 6 250 0,0 6 250   6 250
18030000 Туристичний збір  80 700 400 6 630 1 657,5 6 230 8,2% -74 070
18050000 Єдиний податок   10 051 000 2 518 300 3 829 175 152,1 1 310 875 38,1% -6 221 825
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  30 000 3 000 2 822 94,1 -178 9,4% -27 178
21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів  30 000 5 000 33 800 676,0 28 800 112,7% 3 800
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  757 800 143 600 127 615 88,9 -15 985 16,8% -630 185
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 715 000 134 000 120 229 89,7 -13 771 16,8% -594 771
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   40 000 9 000 6 864 76,3 -2 136 17,2% -33 136
22090000 Державне мито   2 800 600 522 86,9 -78 18,6% -2 278
24060300 Інші надходження   130 000 30 000 78 703 262,3 48 703 60,5% -51 297
41000000 Від органів державного управління   54 576 215 13 004 028 12 905 578 99,2 -98 450 23,6% -41 670 637
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 10 644 500 2 661 000 2 661 000 100,0 0 25,0% -7 983 500
41020100 Базова дотація  10 644 500 2 661 000 2 661 000 100,0 0 25,0% -7 983 500
41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 42 174 400 9 742 200 9 742 200 100,0 0 23,1% -32 432 200
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  42 174 400 9 742 200 9 742 200 100,0 0 23,1% -32 432 200
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 382 100 229 200 229 200 100,0 0 60,0% -152 900
41040500 Дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відпо 382 100 229 200 229 200 100,0 0 60,0% -152 900
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 1 375 215 371 628 273 178 73,5 -98 450 19,9% -1 102 037
41051000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 941 115 217 398 217 398 100,0 0 23,1% -723 717
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 434 100 154 230 55 780 36,2 -98 450 12,8% -378 320
  Усього ( без урахування трансфертів)  53 630 000 10 131 400 15 464 103 152,6 5 332 703 28,8% -38 165 897
  Усього  108 206 215 23 135 428 28 369 681 122,6 5 234 253 26,2% -79 836 534