Фото без опису

Виконання видаткової частини  загального фонду Демидівського селищного бюджету за січень-червень 2021 року по економічній структурі       
      Загальний фонд              
                грн.    
Код Показник План на рік з урахуванням змін План на січень-червень з урахуванням змін Касові видатки за вказаний період Залишки плану на І півр. відносно касових % виконання призначень за І півр. Залишки плану на рік відносно касових % виконання річних призначень    
1 2 3 4 5 6 7 8 9    
2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 92 312 318 49 408 031 46 833 166 2 574 865 94,8 45 479 152 50,7%    
2111 Заробітна плата 75 376 196 40 433 748 38 446 757 1 986 991 95,1 36 929 439 51,0%    
2120 Нарахування на оплату праці 16 936 122 8 974 283 8 386 409 587 874 93,4 8 549 713 49,5%    
2200 Використання товарів і послуг 8 537 207 4 944 907 4 428 218 516 689 89,6 4 108 989 51,9%    
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1 969 676 1 127 496 927 421 200 075 82,3 1 042 255 47,1%    
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 44 670 12 706 11 826 880 93,1 32 844 26,5%    
2230 Продукти харчування 1 000 780 416 600 338 915 77 685 81,4 661 865 33,9%    
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1 332 230 857 524 760 994 96 530 88,7 571 236 57,1%    
2250 Видатки на відрядження 50 400 16 200 13 732 2 468 84,8 36 668 27,2%    
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 4 138 445 2 513 375 2 374 325 139 050 94,5 1 764 120 57,4%    
2271 Оплата теплопостачання 816 450 454 340 445 752 8 588 98,1 370 698 54,6%    
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 96 380 56 440 39 093 17 347 69,3 57 287 40,6%    
2273 Оплата електроенергії 1 265 755 837 970 788 324 49 646 94,1 477 431 62,3%    
2274 Оплата природного газу 1 479 460 1 097 840 1 056 239 41 601 96,2 423 221 71,4%    
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 480 400 66 785 44 917 21 868 67,3 435 483 9,3%    
2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 1 006 1 006 1 005 1 99,9 1 99,9%    
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 1 006 1 006 1 005 1 99,9 1 99,9%    
2600 Поточні трансферти 1 537 425 813 160 707 318 105 843 87,0 830 108 46,0%    
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 1 229 425 598 080 546 318 51 763 91,3 683 108 44,4%    
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 308 000 215 080 161 000 54 080 74,9 147 000 52,3%    
2700 Соціальне забезпечення 427 070 322 020 277 640 44 380 86,2 149 430 65,0%    
2730 Інші виплати населенню 427 070 322 020 277 640 44 380 86,2 149 430 65,0%    
2800 Інші поточні видатки 42 668 12 768 2 657 10 111 20,8 40 011 6,2%    
9000 Нерозподілені видатки 200 000 0 0 0 0,0 200 000 0,0%    
  Усього  103 056 688 55 500 886 52 248 998 3 251 888 94,1 50 807 690 50,7%    
                     
    Спеціальний фонд                
Код Показник План на рік з урахуванням змін Касові видатки за вказаний період Залишки плану на рік відносно касових % виконання річних призначень          
1 2 3 4 5 6          
2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 116 780 0 116 780 0,0%          
2111 Заробітна плата 95 738 0 95 738 0,0%          
2120 Нарахування на оплату праці 21 042 0 21 042 0,0%          
2200 Використання товарів і послуг 1 035 962 963 351 72 611 93,0%          
2230 Продукти харчування 809 212 606 130 203 082 74,9%          
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 62 750 16 058 46 692 25,6%          
2250 Видатки на відрядження 1 000 400 600 40,0%          
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 84 000 73 775 10 225 87,8%          
2273 Оплата електроенергії 84 000 53 996 30 004 64,3%          
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 0 19 779 -19 779            
2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 0 2 740 -2 740            
2600 Поточні трансферти 300 000 0 300 000 0,0%          
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 300 000 0 300 000 0,0%          
2800 Інші поточні видатки 7 000 3 212 3 788 45,9%          
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 2 236 408 2 236 408 0 100,0%          
3132 Капітальний ремонт інших об`єктів 2 434 779 56 483 2 378 296 2,3%          
3142 Реконструкція та реставрація інших об`єктів 604 000 331 290 272 710 54,8%          
3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 26 800 23 572 3 228 88,0%          
  Усього  5 219 021 3 614 315 1 604 706 69,3%