Фото без опису

 

Аналіз виконання видатків Демидівського селищного бюджету за І півріччя 2021 року за функціональною структурою
Загальний фонд
                (грн)
Код Показник План на рік з урахуванням змін План на І півріччя Касові видатки за І півріччя Залишки плану на І півр. відносно касових % виконання плану півріччя Залишки плану на рік відносно касових % виконання річного плану 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0100 Державне управління 12 760 470 6 267 350 5 741 797 525 553 91,6% 7 018 673 45,0%
0150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності селищної ради 10 009 800 4 913 250 4 537 300 375 950 92,3% 5 472 500 45,3%
0160 Керівництво і управління у відповідній сфері у територіальних громадах 2 728 670 1 344 100 1 195 061 149 039 88,9% 1 533 609 43,8%
0180 Інша діяльність у сфері державного управління 22 000 10 000 9 437 563 94,4% 12 563 42,9%
1000 Освіта 75 335 493 42 198 888 39 947 359 2 251 529 94,7% 35 388 134 53,0%
1010 Надання дошкільної освіти 9 336 000 4 794 146 4 319 637 474 509 90,1% 5 016 363 46,3%
1020 Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету 16 531 100 8 891 884 8 620 317 271 567 96,9% 7 910 783 52,1%
1030 Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції 42 480 600 24 575 800 23 338 787 1 237 013 95,0% 19 141 813 54,9%
1060 Надання загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією  152 480 152 480 51 386 101 094 33,7% 101 094 33,7%
1070 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 1 920 360 933 500 886 814 46 686 95,0% 1 033 546 46,2%
1080 Надання спеціальної освіти мистецькими школами 2 535 500 1 502 655 1 479 538 23 117 98,5% 1 055 962 58,4%
1140 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти 1 373 620 728 250 702 502 25 748 96,5% 671 118 51,1%
1150 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів 857 464 471 804 445 242 26 562 94,4% 412 222 51,9%
1210 Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 54 835 54 835 32 415 22 420 59,1% 22 420 59,1%
2000 Охорона здоров`я 1 343 825 812 480 716 788 95 692 88,2% 627 037 53,3%
2010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 889 325 460 335 445 348 14 987 96,7% 443 977 50,1%
2110 Первинна медична допомога населенню 240 100 137 745 100 969 36 776 73,3% 139 131 42,1%
2140 Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров`я 214 400 214 400 170 470 43 930 79,5% 43 930 79,5%
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 3 744 160 1 731 900 1 729 176 2 724 99,8% 2 014 984 46,2%
3130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері 7 000 0 0 0   7 000 0,0%
3210 Організація та проведення громадських робіт 62 000 0 0 0   62 000 0,0%
3240 Інші заклади та заходи 3 675 160 1 731 900 1 729 176 2 724 99,8% 1 945 984 47,1%
4000 Культура i мистецтво 4 841 000 2 121 918 2 026 124 95 794 95,5% 2 814 876 41,9%
4030 Забезпечення діяльності бібліотек 1 978 520 930 478 871 065 59 413 93,6% 1 107 455 44,0%
4060 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 2 822 480 1 167 440 1 140 993 26 447 97,7% 1 681 487 40,4%
4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва 40 000 24 000 14 067 9 933 58,6% 25 933 35,2%
5000 Фiзична культура i спорт 914 840 464 300 415 052 49 248 89,4% 499 788 45,4%
5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 567 360 283 900 261 960 21 940 92,3% 305 400 46,2%
5060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту 347 480 180 400 153 091 27 309 84,9% 194 389 44,1%
6000 Житлово-комунальне господарство 3 042 230 1 378 800 1 236 678 142 122 89,7% 1 805 552 40,7%
6010 Утримання та ефективна експлуатація об`єктів житлово-комунального господарства 100 000 0 0 0   100 000 0,0%
6030 Організація благоустрою населених пунктів 2 882 230 1 378 800 1 236 678 142 122 89,7% 1 645 552 42,9%
6090 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства 60 000 0 0 0   60 000 0,0%
7000 Економічна діяльність 460 670 255 170 232 223 22 947 91,0% 228 447 50,4%
7130 Здійснення заходів із землеустрою 43 000 23 000 20 000 3 000 87,0% 23 000 46,5%
7460 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 350 000 208 000 205 066 2 934 98,6% 144 934 58,6%
7520 Реалізація Національної програми інформатизації 33 000 16 800 7 157 9 644 42,6% 25 844 21,7%
7680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 24 670 4 370 0 4 370 0,0% 24 670 0,0%
7690 Інша економічна діяльність 10 000 3 000 0 3 000 0,0% 10 000 0,0%
8000 Інша діяльність 306 000 55 000 42 801 12 199 77,8% 263 199 14,0%
8110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 50 000 9 000 240 8 760 2,7% 49 760 0,5%
8420 Інші заходи у сфері засобів масової інформації 56 000 46 000 42 561 3 439 92,5% 13 439 76,0%
8700 Резервний фонд 200 000 0 0 0   200 000 0,0%
9000 Міжбюджетні трансферти 308 000 215 080 161 000 54 080 74,9% 147 000 52,3%
9730 Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах 99 000 99 000 99 000 0 100,0% 0 100,0%
9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 100 000 49 080 0 49 080 0,0% 100 000 0,0%
9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 109 000 67 000 62 000 5 000 92,5% 47 000 56,9%
  Усього  103 056 688 55 500 886 52 248 998 3 251 888 94,1% 50 807 690 50,7%