Виконання дохідної частини Демидівського селищного бюджету
  станом на 01.07.2021 року      
    Загальний фонд        
Назва платежів План на 01.07.2021р Фактично надійшло відхилення факту до плану Факт  за січень-червень 2020 року Відхилення до відповідного періоду мин. року
станом на % грн.
01.07.2021 грн. %
Податок на доходи фіз.осіб 10 447 550 13 027 408 124,7% 2 579 858 9 182 275 3 845 133 141,9%
Акцизний податок 470 000 447 683 95,3% -22 317 489 562 -41 878 91,4%
Державне мито 1 150 1 101 95,7% -49 1 178 -78 93,4%
Плата за спец вик. лісов. рес  243 100 220 831 90,8% -22 269 238 529 -17 698 92,6%
Податок на прибуток 1 000 2 399 239,9% 1 399 767 1 632 312,8%
Адмінштрафи 0 19 278 0,0% 19 278 42 929 -23 651 44,9%
Плата за землю 2 355 000 2 976 504 126,4% 621 504 2 288 554 687 950 130,1%
Єдиний податок 4 715 400 4 417 763 93,7% -297 637 4 519 925 -102 162 97,7%
Туристичний збір 0 1 019 0,0% 1 019 4 818 -3 799 21,1%
Інші надходження 0 19 245 0,0% 19 245 -37596 56 841 -51,2%
Плата за оренду комун. майна 30 000 17 647 58,8% -12 353 15 447 2 200 114,2%
Податок на майно 298 800 465 621 155,8% 166 821 273 388 192 232 170,3%
Транспортний податок 0 25 000 0,0% 25 000 0 25 000 0,0%
Плата за адмінпослуги 138 000 144 514 216,2% 6 514 128 197 16 317 112,7%
Адмінзбір 153 840   153 840 0 153 840 0,0%
Тендерні внески 0 600 0,0% 600 0 0 0,0%
Р А З О М 18 700 000 21 940 453 117,3% 3 240 453 17 147 974 4 792 479 127,9%
СПЕЦФОНД
Природоохоронний фонд 5 250 32 543 619,9% 27 293 10 993 21 550 296,0%
Екологічний податок 5 250 5 545 105,6% 295 5 792 -246 95,7%
Грошові стягення за шкоду прир.серд. госп. діяльн. 0 19 034 0,0% 19 034 5 201 13 833 365,9%
Відшкодування 0 7 964 0,0% 7 964 0 7 964 0,0%
Бюджет розвитку: 0 258 409 0,0% 258 409 0 258 409 0,0%
Пайова участь 0 0 0,0% 0 0 0 0,0%
Продаж майна 0 190 000 0,0% 190 000 0 190 000 0,0%
Продаж Землі 0 68 409 0,0% 68 409 0 68 409 0,0%
Інші надходження: 0 2 373 904 #ДЕЛ/0! 2 373 904 651 983 1 721 921 530,1%
25020100   2 251 361 #ДЕЛ/0! 2 251 361 551 409 1 699 952 408,3%
25020200   122 543 #ДЕЛ/0! 122 543 100 574 21 969 121,8%
СПЕЦФОНД ВСЬОГО: 5 250 2 664 855 50759,2% 2 659 605 662 976 2 001 880 402,0%
МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ
Базова дотація  5 460 000 5 460 000 100,0% 0 3 480 000 1 980 000 156,9%
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  24 575 800 24 575 800 100,0% 0 16 126 700 8 449 100 152,4%
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 512 400 512 400 100,0% 0 1 194 900 -682 500 42,9%
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 406 144 406 144 100,0% 0 159 465 246 679 254,7%
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 93 534 93 534 100,0% 0 72 064 21 470 129,8%
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду 54 835 54 835 100,0% 0 0 54 835 #ДЕЛ/0!
Інші субвенції з місцевого бюджету 140 825 140 825 100,0% 0 168 000 -27 175 83,8%
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 214 400 512 400 239,0% 298 000 0 512 400 #ДЕЛ/0!
Всього трансфертів 31 457 938 31 755 938 100,9% 298 000 21 201 129 10 554 809 49,8%
ВСЬОГО ДОХОДІВ
із трансфертами
50 157 938 53 696 391 107,1% 3 538 453 38 349 103 15 347 288 140,0%