Фото без опису

Виконання дохідної частини загального фонду Демидівського селищного бюджету станом на 01.10.2021 року

Назва платежів План на 01.10.2021р Фактично надійшло відхилення факту до плану Факт  за січень-вересень 2020 року Відхилення до відповідного періоду мин. року
станом на % грн.
01.10.2021 грн. %
Податок на доходи фіз.осіб 20 230 350 21 852 720 108,0% 1 622 370 15 720 626 6 132 094 139,0%
Акцизний податок 740 000 604 817 81,7% -135 183 731 450 -126 633 82,7%
Державне мито 1 900 2 136 112,4% 236 1 974 162 108,2%
Плата за спец вик. лісов. рес  341 100 284 640 83,4% -56 460 336 054 -51 414 84,7%
Податок на прибуток 1 000 2 399 239,9% 1 399 767 1 632 312,8%
Адмінштрафи 0 30 345 0,0% 30 345 52 333 -21 988 58,0%
Плата за землю 4 873 000 4 798 185 98,5% -74 815 3 857 677 940 508 124,4%
Єдиний податок 7 074 150 6 548 294 92,6% -525 856 6 814 651 -266 357 96,1%
Туристичний збір 8 000 18 349 229,4% 10 349 5 814 12 535 315,6%
Інші надходження 0 27 645 0,0% 27 645 18 921 8 724 146,1%
Плата за оренду комун. майна 45 000 25 936 57,6% -19 064 34 204 -8 269 75,8%
Податок на майно 807 500 860 036 106,5% 52 536 682 362 177 674 126,0%
Транспортний податок 0 25 000 0,0% 25 000 0 25 000 0,0%
Плата за адмінпослуги 207 000 241 197 116,5% 34 197 208 333 32 864 115,8%
Адмінзбір 70 906 225 220 317,6% 154 314 0 225 220 0,0%
Тендерні внески 0 600 0,0% 600 0 0 0,0%
Р А З О М 34 399 906 35 547 518 103,3% 1 147 612 28 465 166 7 082 352 124,9%
СПЕЦФОНД
Природоохоронний фонд 5 250 26 708 508,7% 21 458 25 157 1 551 106,2%
Екологічний податок 5 250 7 555 143,9% 2 305 8 023 -468 94,2%
Грошові стягення за шкоду прир.серд. госп. діяльн. 0 19 153 0,0% 19 153 17 134 2 019 111,8%
Відшкодування втрат с/г лісогосп. вир. 0 7 964 0,0% 7 964 2 572 5 392 309,7%
Бюджет розвитку: 0 258 409 0,0% 258 409 13 593 244 816 1901,0%
Продаж майна 0 190 000 0,0% 190 000 0 190 000 0,0%
Продаж Землі 0 68 409 0,0% 68 409 13 593 54 816 503,3%
Інші надходження: 0 3 068 191 #ДЕЛ/0! 3 068 191 828 426 2 239 765 548,7%
25020100   2 878 770 #ДЕЛ/0! 2 878 770 663 824 2 214 945 433,7%
25020200   189 421 #ДЕЛ/0! 189 421 164 602 24 820 115,1%
СПЕЦФОНД ВСЬОГО: 5 250 3 353 308 ### 3 348 058 867 176 2 486 132 386,7%
Міжбюджетні трансферти
Базова дотація  8 190 000 8 190 000 100,0% 0 3 480 000 4 710 000 235,3%
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  31 254 700 31 254 700 100,0% 0 16 126 700 15 128 000 193,8%
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 1 300 000 1 300 000 100,0% 0 0 0 #ДЕЛ/0!
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості 243 318 243 318 100,0% 0 0 243 318 #ДЕЛ/0!
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 768 600 768 600 100,0% 0 1 194 900 -426 300 64,3%
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 520 294 520 294 100,0% 0 159 465 360 829 326,3%
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 93 534 189 244 202,3% 95 710 72 064 117 180 262,6%
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 729 036 729 036 100,0% 0 72 065 656 971 1011,6%
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду 110 080 118 365 107,5% 8 285 0 118 365 #ДЕЛ/0!
Інші субвенції з місцевого бюджету 214 325 200 325 93,5% -14 000 168 000 32 325 119,2%
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 330 900 330 900 100,0% 0 0 330 900 #ДЕЛ/0!
Всього трансфертів 43 754 787 43 844 782 100,2% 89 995 21 273 194 21 271 588 100,0%
ВСЬОГО ДОХОДІВ із трансфертами 78 154 693 79 392 300 101,6% 1 237 607 49 738 360 29 653 940 159,6%