Фото без опису

Виконання видаткової частини загального фонду Демидівського селищного бюджету за січень-вересень 2021 року по функціональній структурі

Код Показник План на рік з урахуванням змін План на січень-вересень з урахуванням змін Касові видатки за вказаний період Залишки плану за січень-вересень відносно касових % виконання планових призначень за січень-вересень Залишки плану на рік відносно касових % виконання річних планових призначень
0100 Державне управління 12 912 270 9 841 650 9 183 342 658 308 93,3 3 728 928 71,1
0150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 10 005 900 7 675 250 7 183 822 491 428 93,6 2 822 078 71,8
0160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 2 869 370 2 137 400 1 988 638 148 762 93,0 880 732 69,3
0180 Інша діяльність у сфері державного управління 37 000 29 000 10 882 18 118 37,5 26 118 29,4
1000 Освіта 77 475 268 58 255 708 52 917 715 5 337 993 90,8 24 557 553 68,3
1010 Надання дошкільної освіти 9 285 000 6 801 436 6 063 126 738 310 89,1 3 221 874 65,3
1021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 17 799 200 14 089 884 12 693 764 1 396 120 90,1 5 105 436 71,3
1031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 42 480 600 31 254 700 28 645 379 2 609 321 91,7 13 835 221 67,4
1061 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 320 940 320 940 207 586 113 354 64,7 113 354 64,7
1070 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 1 920 360 1 433 300 1 395 265 38 035 97,3 525 095 72,7
1080 Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами 2 564 500 1 914 120 1 811 610 102 510 94,6 752 890 70,6
1141 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 1 167 950 874 200 861 148 13 052 98,5 306 802 73,7
1142 Інші програми та заходи у сфері освіти 374 480 244 400 220 126 24 274 90,1 154 354 58,8
1151 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету 122 920 97 660 75 130 22 530 76,9 47 790 61,1
1152 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції 734 544 520 294 489 680 30 614 94,1 244 864 66,7
1181 Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` 103 038 103 038 98 878 4 160 96,0 4 160 96,0
1182 Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 415 122 415 122 252 888 162 234 60,9 162 234 60,9
1200 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 93 534 93 534 70 721 22 813 75,6 22 813 75,6
1210 Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 93 080 93 080 32 415 60 665 34,8 60 665 34,8
2000 Охорона здоров`я 1 556 325 1 173 480 1 004 962 168 518 85,6 551 363 64,6
2010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 929 325 628 580 556 410 72 170 88,5 372 915 59,9
2111 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 217 100 160 000 122 526 37 474 76,6 94 574 56,4
2113 Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями) 79 000 54 000 35 016 18 984 64,8 43 984 44,3
2144 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 330 900 330 900 291 009 39 891 87,9 39 891 87,9
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 3 932 360 2 865 590 2 705 908 159 682 94,4 1 226 452 68,8
3032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку 10 000 5 000 4 939 61 98,8 5 061 49,4
3133 Інші заходи та заклади молодіжної політики 7 000 7 000 0 7 000 0,0 7 000 0,0
3160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 100 000 74 790 48 165 26 625 64,4 51 835 48,2
3210 Організація та проведення громадських робіт 62 000 62 000 0 62 000 0,0 62 000 0,0
3241 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 3 553 360 2 564 800 2 501 455 63 345 97,5 1 051 905 70,4
3242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 200 000 152 000 151 350 650 99,6 48 650 75,7
4000 Культура i мистецтво 4 476 000 3 263 119 3 175 769 87 350 97,3 1 300 231 71,0
4030 Забезпечення діяльності бібліотек 1 978 520 1 461 479 1 427 156 34 323 97,7 551 364 72,1
4060 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 2 377 480 1 691 640 1 657 127 34 513 98,0 720 353 69,7
4082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 120 000 110 000 91 486 18 514 83,2 28 514 76,2
5000 Фiзична культура i спорт 1 063 840 830 300 669 304 160 996 80,6 394 536 62,9
5031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 567 360 418 900 364 466 54 434 87,0 202 894 64,2
5061 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону 496 480 411 400 304 839 106 561 74,1 191 641 61,4
6000 Житлово-комунальне господарство 3 636 201 2 904 112 2 321 589 582 523 79,9 1 314 612 63,8
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 100 000 100 000 0 100 000 0,0 100 000 0,0
6030 Організація благоустрою населених пунктів 3 476 201 2 759 112 2 311 626 447 486 83,8 1 164 575 66,5
6090 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства 60 000 45 000 9 963 35 037 22,1 50 037 16,6
7000 Економічна діяльність 927 428 900 393 302 812 597 581 33,6 624 616 32,7
7130 Здійснення заходів із землеустрою 44 640 44 640 20 000 24 640 44,8 24 640 44,8
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 450 000 434 000 241 066 192 934 55,5 208 934 53,6
7520 Реалізація Національної програми інформатизації 33 000 24 900 10 063 14 838 40,4 22 938 30,5
7540 Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості 365 118 365 118 0 365 118 0,0 365 118 0,0
7680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 24 670 24 335 24 335 0 100,0 335 98,6
7693 Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю 10 000 7 400 7 349 52 99,3 2 652 73,5
8000 Інша діяльність 428 794 282 294 49 152 233 142 17,4 379 642 11,5
8110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 50 000 32 000 240 31 760 0,8 49 760 0,5
8420 Інші заходи у сфері засобів масової інформації 56 000 51 500 48 912 2 588 95,0 7 088 87,3
8710 Резервний фонд місцевого бюджету 322 794 198 794 0 198 794 0,0 322 794 0,0
9000 Міжбюджетні трансферти 383 572 383 572 305 500 78 072 79,6 78 072 79,6
9730 Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах 99 000 99 000 99 000 0 100,0 0 100,0
9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 55 572 55 572 19 500 36 072 35,1 36 072 35,1
9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 229 000 229 000 187 000 42 000 81,7 42 000 81,7
  Усього  106 792 058 80 700 218 72 636 054 8 064 164 90,0 34 156 004 68,0