Фото без опису

Виконання видаткової частини загального фонду Демидівського селищного бюджету за січень-вересень 2021 року по економічній структурі

Код Показник План на рік з урахуванням змін План на січень-вересень з урахуванням змін Касові видатки за вказаний період Залишки плану за січень-вересень відносно касових % виконання планових призначень за січень-вересень Залишки плану на рік відносно касових % виконання річних планових призначень
2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 91 554 499 68 664 545 63 695 480 4 969 065 92,8 27 859 019 69,6
2111 Заробітна плата 74 870 328 56 295 546 52 262 658 4 032 888 92,8 22 607 670 69,8
2120 Нарахування на оплату праці 16 684 171 12 368 999 11 432 822 936 177 92,4 5 251 349 68,5
2200 Використання товарів і послуг 12 507 720 9 900 874 7 381 249 2 519 625 74,6 5 126 471 59,0
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 4 114 548 3 766 648 2 872 364 894 284 76,3 1 242 184 69,8
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 44 670 25 770 19 543 6 227 75,8 25 127 43,8
2230 Продукти харчування 1 045 780 706 600 456 133 250 467 64,6 589 647 43,6
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 2 294 588 2 088 907 1 395 765 693 142 66,8 898 823 60,8
2250 Видатки на відрядження 73 225 52 225 34 815 17 410 66,7 38 410 47,5
2271 Оплата теплопостачання 816 450 461 840 445 752 16 088 96,5 370 698 54,6
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 141 780 110 370 60 901 49 469 55,2 80 879 43,0
2273 Оплата електроенергії 1 663 255 1 246 870 902 960 343 910 72,4 760 295 54,3
2274 Оплата природного газу 1 708 560 1 174 440 1 120 550 53 890 95,4 588 010 65,6
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 460 400 122 740 69 959 52 781 57,0 390 441 15,2
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 144 464 144 464 2 505 141 959 1,7 141 959 1,7
2600 Поточні трансферти 1 708 997 1 326 152 1 019 453 306 699 76,9 689 544 59,7
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 1 325 425 942 580 713 953 228 627 75,7 611 472 53,9
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 383 572 383 572 305 500 78 072 79,6 78 072 79,6
2700 Соціальне забезпечення 655 380 571 740 504 513 67 227 88,2 150 867 77,0
2730 Інші виплати населенню 655 380 571 740 504 513 67 227 88,2 150 867 77,0
2800 Інші поточні видатки 42 668 38 113 35 359 2 754 92,8 7 309 82,9
9000 Нерозподілені видатки 322 794 198 794 0 198 794 0,0 322 794 0,0
  Усього  106 792 058 80 700 218 72 636 054 8 064 164 90,0 34 156 004 68,0