Фото без опису

Додаток до протоколу №1 від  27 січня 2022 року

Оголошується конкурс на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Демидівської селищної ради 

Правові підстави проведення конкурсу: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-XII (зі змінами), постанова  Кабінету Міністрів України від 27 грудня  2017 року № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я» (зі змінами), рішення Демидівської селищної ради від 10.12.2021 року №1670 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівників закладів охорони здоров’я Демидівської селищної ради», розпоряджень Демидівського селищного голови від 30 грудня 2021 року №181 «Про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Демидівської селищної ради», від 24 січня 2022 року  №9 «Про утворення конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Демидівської селищної ради».

Найменування закладу: Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Демидівської селищної ради

Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу: 

35200, Рівненська область, Дубенський район, селище міського типу Демидівка, вулиця Відродження, будинок 6

Основні напрями діяльності: Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Демидівської селищної ради здійснює свою діяльність на підставі

Статуту комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Демидівської селищної ради

Структури комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Демидівської селищної ради

Фінансового плану  комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Демидівської селищної ради  

Термін подання документів:

з 27 січня 2022 року до 14 лютого 2022 року

Документи претендентів приймаються за адресою: 35200, Рівненська область, Дубенський район, смт Демидівка, вулиця Миру, 19, з 9.00. до 17.00, Демидівська селищна рада.

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: (03637) 6-21-04, dem04386321@gmail.com.

Перелік документів, що подаються претендентом особисто або надсилаються поштою конкурсної комісії для участі в конкурсі:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я» (зі змінами) (далі - постанова КМУ);

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію;

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2 постанови КМУ;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ України;

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 постанови КМУ;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 постанови КМУ;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються у запечатаному вигляді.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Вимоги до претендента:

  • вища освіта II рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань "Управління та адміністрування" або "Публічне управління та адміністрування", або "Охорона здоров'я", або "Право", або "Соціальні та поведінкові науки", або "Гуманітарні науки";
  • стаж роботи не менше 3-х років стажу за основною спеціальністю або одного року на керівних посадах.

Вимоги до конкурсної пропозиції: конкурсна пропозиція учасників конкурсу формується у відповідності до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094, Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівників закладів охорони здоров’я Демидівської селищної ради, що затверджений рішенням Демидівської селищної ради від 10.12.2021 року №1670, містить проєкт плану розвитку комунального некомерційного підприємства  «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Демидівської селищної ради на середньострокову перспективу (три – п’ять років), в якому передбачаються:

- план реформування комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Демидівської селищної ради протягом одного року;

- заходи з виконання завдань комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Демидівської селищної ради і результати аналізу можливих ризиків, пропозицій з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

- пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Демидівської селищної ради;

- пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Демидівської селищної ради.

Умови оплати праці директора комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Демидівської селищної ради із зазначенням істотних умов контракту:

- посадовий оклад директора комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Демидівської селищної ради визначається відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», від 29.12.2009 № 1418 «Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років медичним та фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів охорони здоров'я», від 11.05.2011 № 524 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» та наказу Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 № 308/519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 17.10.2005 № 1209/11489 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення».

Істотні умови контракту визначені Типовою формою контракту з керівником  державного, комунального закладу охорони здоров’я, що діє в організаційно-правовій  формі  казенного або комунального некомерційного підприємства, яка затверджена  постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 792 «Про затвердження Порядку укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я та типових форм контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я». 

Дата проведення конкурсу:

- засідання конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів та прийняття рішення щодо їх участі в конкурсі на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Демидівської селищної ради відбудеться

16 лютого 2022 року;

- засідання конкурсної комісії з розгляду конкурсних пропозицій учасників конкурсу, проведення з ними співбесіди та здійснення шляхом голосування відбору з числа учасників конкурсу однієї кандидатури, яка відповідає встановленим вимогам – переможця конкурсу відбудеться

18 лютого 2022 року

Місце проведення конкурсу: 35200, Рівненська область, Дубенський район, смт Демидівка, вулиця Миру, 19, зал засідань Демидівської селищної ради. 

 

Фото без описуПРОТОКОЛ №1 засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Демидівської селищної ради від 27 січня 2022 року

ПРОТОКОЛ №2 засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Демидівської селищної ради від 16 лютого 2022 року