Фото без опису

"ГОРОДОК-СЕРВІС"

 

 

.      ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ       .

35331 Україна, Рівненська область, Рівненський район с.Городок, вул.Першотравнева,2, код 43934207,  

e-mail:Gorodok-service@ukr.net

 

 

 

 

37  від  31.08.2021р.

Селищний голова

Радченко С.І.

 

 

 

 

 

 

          ТОВ "ГОРОДОК-СЕРВІС" просить погодити інвестиційну програму поводження з побутовими відходами. Інвестиційна програма додається.

 

 

 

 

 

 

Директор                   Анатолій ШТИХАЛЮК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО

Рішенням   виконкому Демидівської  селищної ради
 (найменування органу місцевого самоврядування)

 

від ________________ № ______

М.П.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор ТОВ "ГОРОДОК-СЕРВІС"
 

                          Штихалюк А.П. 
 

"___" _____________ 20____ р.

М.П.

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА
поводження з побутовими відходами
 Товариства з обмеженою відповідальністю     "ГОРОДОК-СЕРВІС"
 на 2021 -2026 роки

 

 

 

1. Інформаційна картка підприємства до інвестиційної програми на

2021-2026 роки

 

1.1.Загальна інформація

 

 

Найменування виконавця послуг

Товариство з обмеженою відповідальністю "ГОРОДОК-СЕРВІС"

Рік заснування

 2020

Форма власності

приватна

Місце знаходження

вул. Першотравнева,2, с. Городок, Рівненська обл.

Код за ЄДРПОУ

43934207

Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи виконавця послуг, посада

Штихалюк Анатолій Петрович, директор

Тел., факс, е-mail

096-972-05-55;      

gorodok-service@ukr.net

Статутний капітал ліцензіата, тис.грн

3.0

Балансова вартість активів, тис.грн

-

Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис.грн

-

Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)

відсутня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Загальна інформація про інвестиційну програму

 

 

 

Розробник програми

Товариство з обмеженою відповідальністю "ГОРОДОК-СЕРВІС"

Цілі програми

Покращення якості обслуговування мешканців, шляхом своєчасного та якісного надання послуг.

Поліпшення екологічної ситуації, шляхом придбання та встановлення євроконтейнерів та сучасної техніки для вивезення твердих побутових відходів

Строк реалізації інвестиційної програми

2021-2026 роки

На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційної програмі, знаходиться підприємство

Збирання та вивезення побутових відходів є одним з видів діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю "ГОРОДОК-СЕРВІС". Підприємство надає послуги зі збирання та вивезення ТПВ з 2020 року. Для виконання цієї задачі на підприємстві створена відповідна матеріально-технічна база: вивезення ТПВ здійснюється сміттєвозом та автомобілем САЗ 3507.

Головні етапи реалізації інвестиційної програми

Головними етапами запланованих заходів є заходи щодо модернізації  машин та обладнання для виконання робіт зі збирання та вивезення відходів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Відомості про інвестиції за програмою

 

 

Загальний обсяг інвестицій, (тис. грн) в т.ч.

128,227

власні кошти

128,227

позичкові кошти

-

залучені кошти

-

бюджетні кошти

-

інші заходи (розшифрувати)

-

Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій):

100

Заходи щодо модернізації транспортних засобів та закупівлі спеціального та спеціалізованого обладнання (тис грн)

111,427

Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища (тис грн)

16,8

Інші заходи (тис грн)

0

 

 

 

 

 

Директор ТОВ "ГОРОДОК-СЕРВІС "                           Штихалюк А.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка

 

В Україні Конституцією гарантується право кожної людини на сприятливе навколишнє середовище, що обумовлює необхідність розробки ефективної соціально - економічної політики, найважливішими і обов’язковими елементами якої є розробка стратегій раціонального природокористування і механізмів управління екологічною безпекою.

Однією з невирішених проблем, яка постійно погіршується, є проблема утворення, накопичення та утилізація твердих побутових відходів (далі - ТПВ): їх кількість постійно зростає, склад розширюється, що в свою чергу потребує постійно дослідження та вирішення питання цієї сфери діяльності. Щорічне утворення ТПВ на території Демидівської громади становить близько 7,5 – 9,0 тис. куб. метрів, та спостерігається тенденція зміни їх морфологічного стану, в зв’язку з чим і відбувається зміна їх об’єму.

 

2.1. Характеристика підприємства

 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ГОРОДОК-СЕРВІС" засноване на спільній власності учасників Товариства.

         Товариство з обмеженою відповідальністю "ГОРОДОК-СЕРВІС" є юридичною особою, володіє відокремленим майном, працює на принципах повного господарського розрахунку, має самостійний баланс, рахунки в установах банку, печатку, штамп, бланки. Від свого імені укладає договори

( угоди, контракти).

         Юридична адреса Товариства з обмеженою відповідальністю "ГОРОДОК-СЕРВІС" - 335331, Рівненська область , с. Городок, вул. Першотравнева, 2.

Підприємство є новоствореним і працює на ринку надання послуг з поводження з відходами неповний рік.

Згідно постанови КМУ від 26 липня 2006 року за № 1010 п.21 - планування складової частини прибутку, що передбачається для здійснення заходів інвестиційної програми, провадиться відповідно до інвестиційної програми підприємства у сфері поводження з побутовими відходами та спрямування частини отриманого прибутку на технічне переоснащення підприємства.

Підприємство сплачує податок на прибуток, згідно законодавчих актів України та відповідно фінансовому результату за виконання наданих послуг, решта коштів підприємства направляється на удосконалення технологій, реконструкцію об’єктів, автоматизацію, ресурсозбереження,підвищення екологічної безпеки та підвищення заробітної плати працівників.

Відповідно до проведених планових розрахунків тарифів на вивезення  твердих побутових відходів, захоронення твердих побутових відходів визначено плановий прибуток підприємства, частина якого в подальшому передбачено, як інвестиції на покращення надання даних послуг. Розроблено план капітальних інвестицій підприємства (після сплати податку на прибуток), який планується здійснювати шляхом акумулювання протягом п'яти років  власних коштів з моменту застосування даного тарифу.

Відповідно «Податкового Кодексу України» - податок на прибуток - прямий податок, що сплачується з прибутку підприємства, яке веде господарську діяльність на території України та складає - 18 %.

Плановий прибуток підприємства після сплати податку на прибуток становить 128,227 тис грн.

Модернізація парку автотранспорту шляхом технічних удосконалень дозволить зменшити кількість рейсів, як слід знизити викиди забруднюючих речовин, тим самим покращити екологічний стан навколишнього середовища. В перспективі підприємства подальше виконання заходів в цьому напрямку.

 

2.2.Розрахунок прибутку для впровадження інвестиційної програми

Назва послуги

Обсяги,

тис.куб.м

Прибуток,

грн./м3

Сума прибутку,

тис.грн

Податок на прибуток, тис.грн.

Сума інвестицій,

тис.грн.

Вивезення ТПВ

37,5

4,17

156,375

28,148

128,227

Разом

 

 

 

 

128,227

Відповідно до планових розрахунків тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами визначено плановий прибуток підприємства, який в подальшому передбачено використовувати як інвестиції на покращення якості надання даних послуг.

Розроблено план капітальних інвестицій підприємства (після сплати податку на прибуток), який планується почати здійснювати з 1кварталу 2022 року.

 

2.3. Висновки щодо необхідності впровадження інвестиційної програми

Інвестиційна програми виконана на підставі:

Постанови КМУ від 26 липня 2006 року №1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів»(із змінами).

Інвестиційна програма ТОВ "ГОРОДОК-СЕРВІС" спрямована на надання своєчасних і якісних послуг з поводження з побутовими відходами, покрашення санітарного та екологічного стану території Демидівської громади. 

Згідно загальних положень Закону України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року» низька тривалість життя українців (у середньому близько 66 років) значною мірою зумовлена забрудненням навколишнього природного середовища. Однією з гострих природоохоронних проблем в Україні є поводження з твердими побутовими відходами.

Сьогодні показники утворення відходів у середньому становлять 220-250 кілограмів на рік на одну особу, а у великих містах сягають, навіть, 330-380 кілограмів на рік. В цілому, загальна маса цих відходів постійно зростає. Змінюється також морфологічний склад та різноманітність відходів, збільшується їх об’єм, що потребує застосування сучасних сміттєвозів з якісною системою ущільнення відходів та більшою вантажопідйомністю для ефективного використання матеріальних витрат, зокрема паливно-мастильних матеріалів, вартість яких постійно збільшується.

Крім того, Законом України «Про відходи» з 01.01.2018 року передбачається обов’язкове впровадження роздільного збору відходів, що потребує придбання значної кількості пристосованих для цих цілей контейнерів.

 

 

 

 

 

 

Директор ТОВ "ГОРОДОК-СЕРВІС"                           Анатолій ШТИХАЛЮК