ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ

 

1.Дані про плановану діяльність, мету і шляхи її здійснення.

Метою розробки робочого проекту «Реконструкція очисних споруд смт Демидівка по вул. П.Орлика,2а Демидівського району Рівненської області» є забезпечення позитивного екологічного аспекту при очищенні стічних вод смт Демидівка та запобігання забруднення навколишнього середовища.

Існуючі каналізаційні очисні споруди розміщені на вул.П.Орлика,2а в cмт Демидівка Рівненської області і на даний час  знаходяться в зруйнованому стані.

Реконструкція каналізаційних очисних споруд проводиться в межах існуючої земельної ділянки і не призводить до збільшення утворення та утворення нових видів небезпечних відходів, збільшення викидів в атмосферне повітря та збільшення чи появи нових скидів у водний об’єкт.

Очищення госппобутових стічних вод базується на використанні механічних (проціджування, відстоювання), біологічних (аеробне окислення) методів з використанням технології розробленої ТзОВ „Комфорт - Еко” (ТУ У 37.0-31830396-007-2015) на базі компактної установки біологічної очистки „КУБО-150”, яка за результатами державної санітарно - епідеміологічної експертизи Міністерства охорони здоров’я України є безпечною для здоров`я людей (висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 23.01.2020р. №12.2-18-1/1016).

Очисні споруди експлуатуються протягом року - 365 днів (8760 год).

Відвід очищеної води здійснюється в водний об’єкт (р.Жабичі).

Розмір санітарно-захисної зони навколо споруд механічного і біологічного очищення з муловими майданчиками продуктивністю до 0,2 тис. м.куб/добу складає 150 м.

Житлова і громадська забудова в межах СЗЗ відсутня.

2.Суттєві фактори, що впливають на стан навколишнього природного середовища з урахуванням можливості виникнення надзвичайних екологічних ситуацій

Відповідно до положень Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» з урахуванням критеріїв визначення планової діяльності, яка не підлягає ОВД, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об'єктів, які не підлягають ОВД (Постанова КМУ від 13.12.2017р. За №1010) об’єкт  не потребує проведення процедури ОВД.

Експлуатація очисних споруд може потенційно впливати на водне середовище, грунти та атмосферне повітря.

Ступінь екологічного ризику планованої діяльності та впливу на умови життєдіяльності людини та природне середовище оцінюється як мінімальний при умові виконання всіх вимог, передбачених проектом в частині комплектації обладнанням, виконання робіт та експлуатації очисних споруд.

Аварійні і залпові викиди та скиди, в результаті яких концентрації забруднюючих речовин можуть досягнути рівня небезпечного для життя людини, не припускаються. Тобто ризику виникнення надзвичайних екологічних ситуацій немає.

3. Кількісні та якісні показники оцінки рівнів екологічного ризику та безпеки для життєдіяльності населення, а також заходи, що гарантують здійснення діяльності відповідно до екологічних норм і стандартів

Ресурсозберігаючі, захисні та охоронні заходи, розроблені в проекті, дозволяють зберегти екологічну рівновагу в районі розташування очисних споруд, знизити до мінімуму вплив негативних факторів, що діють на навколишнє середовище.

Рішення, прийняті проектом, в цілому не вплинуть на екологічну ситуацію прилеглої території.

4. Перелік залишкових впливів

Рівень забруднення атмосферного повітря в період будівництва та експлуатації не перевищують ГДК по всіх забруднюючих речовинах.

Скид зворотних вод, концентрація речовин в яких не перевищує допустиму, не призведе до погіршення якості річкової води нижче за нормативну в контрольному створі.

Відходи, що утворюються при будівництві та експлуатації очисних споруд вивозяться в місця, відведені органами місцевого самоврядування та погоджені управлінням екології та природних ресурсів.

Виконання проектних рішень підвищує надійність роботи очисних споруд, що в свою чергу з екологічних позицій забезпечує мінімальні рівні впливу під час експлуатації очисних споруд на навколишнє природне середовище.

5. Зобов'язання замовника щодо здійснення проектних рішень у відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації об'єктів проектованої діяльності «Замовник» зобов'язується:

  • суворо контролювати виконання будівельно-монтажних робіт у відповідності з проектом;
  •  проводити експлуатацію очисних споруд у відповідності з інструкціями по експлуатації обладнання;
  • забезпечити кваліфікацію обслуговуючого персоналу у відповідності з вимогами штатного розкладу і виробничих інструкцій;
  • у повному обсязі реалізовувати всі заходи передбачені даним проектом відповідно до діючого природоохоронним законодавством України;
  • проводити моніторинг за якістю атмосферного повітря на границі СЗЗ, складом стоків та якістю очищених вод;
  • вчасно ліквідувати наслідки аварійних ситуацій;
  • забезпечення отримання необхідних дозвільних документів (лімітів) при необхідності;
  • експлуатацію об’єкта з додержанням принципів добросусідства та вільного доступу громадськості до інформації, пов’язаної з впливом на навколишнє середовище;
  • забезпечення оплати платежів за забруднення навколишнього природного середовища в об’ємах та в терміни, передбачені чинним законодавством.

Контроль забруднення навколишнього природного середовища буде здійснюватися інструментальними методами силами ліцензованих лабораторій у відповідності з затвердженими методиками з екологічних позицій, рівень впливу об’єкта планованої діяльності на навколишнє середовище визначається, як мінімальний.