Головне управління ДПС у Рівненській області повідомляє, що  відповідно до п.п. 37.3.2 п. 37.3 ст. 37 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року N 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі - ПКУ) підставами для припинення податкового обовязку, крім його виконання, є, зокрема, смерть фізичної особи.


 Згідно з п. 99.1 ст. 99 ПКУ виконання грошових зобовязань та/або погашення податкового боргу фізичної особи (у тому числі фізичної особи - підприємця, фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність) у разі її смерті або оголошення судом померлою здійснюється її спадкоємцями, які прийняли спадщину (крім держави), в межах вартості майна, що успадковується, та пропорційно частці у спадщині на дату її відкриття.


Претензії спадкоємцям пред’являються контролюючими органами в порядку, встановленому цивільним законодавством України для пред’явлення претензій кредиторами спадкодавця.


Після закінчення строку прийняття спадщини грошові зобовязання та/або податковий борг спадкодавця стають грошовими зобовязаннями та/або податковим боргом спадкоємців.


Протягом строку прийняття спадщини на грошові зобов’язання та/або податковий борг спадкодавців пеня не нараховується.


 Пунктом 162.3 ст. 162 ПКУ встановлено, що у разі смерті платника податку або оголошення його судом померлим чи визнання безвісно відсутнім податок за останній податковий період справляється з нарахованих на його користь доходів. Відповідно до цього останнім податковим періодом вважається період, який закінчується днем, на який відповідно припадає смерть такого платника податку, винесення такого судового рішення. У разі відсутності нарахованих доходів податок сплаті не підлягає.


Особою, відповідальною за погашення грошових зобовязань чи податкового боргу платника податків, є стосовно фізичної особи, яка померла або визнана судом безвісно відсутньою або оголошена померлою, особи, які вступають у права спадщини або уповноважені здійснювати розпорядження майном такої особи (п. 97.4 ст. 97 ПКУ).


Враховуючи викладене, після закінчення строку прийняття спадщини грошові зобовязання спадкодавця стають грошовими зобовязаннями та/або податковим боргом спадкоємців, які прийняли спадщину пропорційно частці у спадщині на дату її відкриття.


Водночас повідомляємо, що ПКУ не передбачає обовязку подання спадкоємцями податкової звітності у разі смерті фізичної особипідприємця.

 

Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу «InfoTAX»