Головне управління ДПС у Рівненській області звертає увагу платників податків, що станом на початок березня 2024 року 5813 платників Рівненщини мають заборгованість з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в сумі 139,1 млн гривень.

Нагадаємо, що сплата єдиного внеску - це не лише обов’язок платників перед державою, але й захищені соціальні гарантії для кожного. Тож, ненадходження єдиного внеску до бюджету не тільки перешкоджає економічному зростанню, а ще й створює дефіцит коштів для виплати пенсій нинішнім пенсіонерам.

Інформуємо, що правові та організаційні засади забезпечення збору та обліку єдиного внеску, умови та порядок його нарахування і сплати регулюється Законом України від 08 липня 2010 року №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон). 

Єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника. За наявності у платника єдиного внеску одночасно із зобов'язаннями із сплати єдиного внеску зобов'язань із сплати податків, інших обов'язкових платежів, передбачених законом, або зобов'язань перед іншими кредиторами зобов'язання із сплати єдиного внеску виконуються в першу чергу і мають пріоритет перед усіма іншими зобов'язаннями, крім зобов'язань з виплати заробітної плати (доходу).

Сума єдиного внеску, своєчасно не нарахована та/або не сплачена в строки, встановлені Законом, обчислена податковими органами у випадках, передбачених Законом, є недоїмкою. Суми недоїмки стягуються з нарахуванням пені та застосуванням штрафів.

При наявності заборгованості по сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування контролюючі органи надсилають (вручають) платникам вимогу про сплату боргу (недоїмки). 

Згідно п.4 розділу VI Інструкції «Про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» затвердженої Наказом Міністерства фінансів України від 20 квітня 2015 року №449 (далі – Інструкція №449), вимога про сплату боргу (недоїмки) вважається належним чином надісланою (врученою), якщо вона надіслана на адресу (місцезнаходження юридичної особи або його відокремленого підрозділу, місце проживання або останнього відомого місця перебування фізичної особи) платника єдиного внеску рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто вручена платнику єдиного внеску або його законному чи уповноваженому представникові. Поверненням поштового відправлення у зв'язку із закінченням встановленого строку зберігання або з інших причин, що не дали змоги виконати обов'язки щодо пересилання поштового відправлення, вимога вважається надісланою (врученою) платнику єдиного внеску у день, зазначений поштовою службою у повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення.

Відповідно до п.5 розділу VI Інструкції №449, якщо платник єдиного внеску протягом десяти календарних днів з дня надходження (отримання) вимоги про сплату боргу (недоїмки) не сплатив зазначені у вимозі суми недоїмки та штрафів з нарахованою пенею, не узгодив вимогу з податковим органом шляхом оскарження в адміністративному чи судовому порядку, або не сплатив узгоджену суму боргу (недоїмки) (з дня отримання відповідного рішення податкового органу або суду) після спливу останнього дня відповідного строку, така вимога вважається узгодженою (набирає чинності).

Податковий орган протягом десяти робочих днів надсилає в порядку, встановленому Законом, до органу державної виконавчої служби вимогу про сплату боргу (недоїмки).

У випадку надсилання узгодженої вимоги про сплату боргу (недоїмки) до підрозділу Державної виконавчої служби для примусового стягнення, відбувається блокування рахунків, в т.ч. карткових, арешт майна, обмеження виїзду за кордон посадових осіб боржників чи самих фізичних осіб – підприємців боржників.

Вкотре нагадуємо, що до страхового стажу зараховуються тільки ті періоди трудової діяльності, за які повністю сплачені страхові внески. Період, за який наявна заборгованість з єдиного внеску, не буде зарахованим до страхового стажу до повного погашення боргу.

Переглянути інформацію щодо заборгованості зі сплати єдиного внеску можливо в «Електронному кабінеті платника» (https://cabinet.tax.gov.ua/), обравши в меню приватної частини кабінету «Стан розрахунків з бюджетом.