До уваги роботодавців 

при працевлаштуванні осіб з інвалідністю служба зайнятості пропонує…

 

Постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2023 №893 «Деякі питання надання роботодавцям компенсації фактичних витрат за облаштування робочих місць працевлаштованих осіб з інвалідністю» затверджено Порядок надання роботодавцям компенсації фактичних витрат за облаштування робочих місць працевлаштованих осіб з інвалідністю (далі-Порядок № 893).

В рамках реалізації Порядку № 893, звертаємо Вашу увагу на наступне.

Порядок №893 визначає умови, механізм виплати роботодавцям компенсації фактичних витрат за облаштування робочих місць працевлаштованих осіб з інвалідністю, а також її строки та розмір.

Облаштування робочого місця це комплекс заходів та засобів, вжитих роботодавцем для адаптації та розумного пристосування робочого місця працевлаштованої особи з інвалідністю згідно з документом, в якому визначена така рекомендація, з урахуванням потреби такої особи.

Джерелами фінансування компенсації є кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та інших джерел, не заборонених законодавством (пункт 3 Порядку №893).

 Компенсація надається регіональним центром зайнятості роботодавцю за облаштування робочого місця працевлаштованої особи з інвалідністю, а саме за придбаний (придбані) роботодавцем допоміжний засіб (допоміжні засоби) для облаштування робочого працевлаштованої особи з інвалідністю, перелік яких визначений в додатку 1 до Порядку №893.

Виплачується компенсація в розмірі фактичних витрат роботодавця за облаштування робочого місця працевлаштованої особи з інвалідністю, але не вище граничного розміру компенсації. Граничний розмір компенсації не може перевищувати 15 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому приймається рішення про її надання, для осіб з інвалідністю І групи (у 2023 році до 100,5 тис. грн), 10 розмірів мінімальної заробітної плати – для осіб з інвалідністю ІІ групи (у 2023 році до 67 тис.грн).

       Для отримання компенсації роботодавець подає до центру зайнятості розташованого за місцем провадження діяльності роботодавця:

  • заяву щодо надання компенсвції за формою, визначеною додатком 2 Порядку № 893;
  • копії документів, які підтверджують працевлаштування особи з інвалідністю та придбання роботодавцем допоміжних засобів для облаштування робочого місця.

Заява може бути подана:

  • особисто до центру зайнятості у паперовій формі;
  • в електронній формі:

засобами офіційного веб-сайту Державного центру зайнятості ( за наявності технічної можливості);

за допомогою засобів електронних комунікацій шляхом надсилання заяви з накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, на офіційну адресу електронної пошти відповідного центру зайнятості;

засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі – Портал Дія) (за наявності технічної можливості).

Роботодавець подає заяву протягом 90 календарних днів з дня працевлаштування особи з інвалідністю.

Пунктом 7 Порядку № 893 визначено підстави, за якими не надається компенсація. Так, одними з підстав відмови у наданні компенсації, зокрема є те, що:

особа з інвалідністю протягом 180 календарних днів, що передують дню її працевлаштування відповідно до вимог цього Порядку, перебувала у трудових відносинах з роботодавцем, який подав заяву;

особа з інвалідністю протягом 180 календарних днів, що передують дню набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2023 № 893, перебувала у трудових відносинах з роботодавцем, який подав заяву. 

Рішення про надання або відмову в наданні компенсації приймається регіональним центром зайнятості протягом 10 робочих днів з дня подання документів, передбачених пунктом 6 Порядку №893, та оформлюється наказом регіонального центру зайнятості.

Компенсація виплачується протягом  п’яти робочих днів з дня прийняття рішення про надання компенсації на рахунок роботодавця.

У разі зміни місця провадження господарської діяльності роботодавця компенсацію виплачує регіональний центр зайнятості, що прийняв рішення про її надання.

За більш детальною інформацією звертайтеся до Демидівського відділу Дубенської філії Рівненського обласного центру зайнятості, за адресою: вул. Миру,46 (2-ий поверх) смт. Демидівка Дубенський район Рівненська область.