Головне управління ДПС в Рівненській області інформує, що згідно зі ст. 1 Закону
України від 02 жовтня 1996 року № 393/96-ВР «Про звернення громадян» зі
змінами та доповненнями (далі – Закон № 393) громадяни України мають право
звернутися до органів державної влади, зокрема із заявою або клопотанням щодо
реалізації своїх соціально-економічних та особистих прав і законних інтересів.

 Статтею 20 Закону № 393 зокрема, визначено, що звернення розглядаються і
вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не
потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів
від дня їх отримання.

У разі необхідності отримання довідки про доходи, отримані від здійснення
підприємницької діяльності, за інший період, ніж календарний рік, фізична особа –
підприємець на загальній системі оподаткування має право подати податкову
декларацію про майновий стан і доходи за інший, ніж річний податковий звітний
період, тобто квартальну податкову декларацію.

При цьому така квартальна податкова декларація не звільняє підприємця від
обов’язку подання податкової декларації у строк, встановлений для податкового
звітного періоду згідно вимог п.п. 177.5 ст. 177 Податкового кодексу України (за
результатами календарного року), та не є підставою для нарахування та/або
сплати податкового зобов’язання.

Контролюючий орган повинен видати довідку про доходи, отримані від здійснення
підприємницької діяльності, не пізніше п’ятнадцяти днів з дня отримання заяви.

Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу “ InfoTAX ”