Оголошення про проведення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення робіт з ринкової (оціночної) вартості
індивідуально визначеного майна комунальної власності територіальної громади в

особі Демидівської селищної ради

Назва об’єкта: індивідуально визначене майно комунальної власності що
перебуває в оренді, а саме – затвори та механізми підйому з електроприводом, що
розміщене на бетонних конструкціях, та облікується на балансі комунального
підприємства дитячий санаторій «Хрінники» Демидівської селищної ради Рівненської
області, за адресою вулиця Зарічна, село Хрінники, Дубенський район, Рівненська
область, 35220, Україна.
Балансоутримувач: Комунальне підприємство дитячий санаторій «Хрінники»
Демидівської селищної ради Рівненської області.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової (оціночної) вартості
індивідуально визначеного майна комунальної власності що перебуває в оренді
Замовник: комунальне підприємство дитячий санаторій «Хрінники» Демидівської
селищної ради Рівненської області
Платник: комунальне підприємство дитячий санаторій «Хрінники» Демидівської
селищної ради Рівненської області
Термін проведення робіт з ринкової (оціночної) вартості індивідуально
визначеного майна комунальної власності, за наявності усіх необхідних документів
20 календарних днів з дати проведення конкурсу;
Дата проведення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для робіт з
ринкової (оціночної) вартості індивідуально визначеного майна комунальної, а саме –
затвори та механізми підйому з електроприводом, що розміщене на бетонних
конструкціях власності територіальної громади в особі Демидівської селищної ради,
що перебуває в оренді, та облікується на балансі комунального підприємства
дитячий санаторій «Хрінники» Демидівської селищної ради Рівненської області, за
адресою вулиця Зарічна, село Хрінники, Дубенський район, Рівненська область,
35220, 05.10.2023 року
Останній день прийому документів на конкурс 29.09.2023 року до 17.00 год.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до рішення сесії Демидівської
селищної ради від 24.05.2023р.№2684, за посиланням
https://rada.info/upload/users_files/04386321/docs/aab8390e6e57c39e1ef7310a7ae8bbb9
.pdf
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі
сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в
Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають
об’єкту оцінки.

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію на
об’єкт оцінки у двох запечатаних конвертах, які складаються з двох запечатаних
конвертів:
- Конверт №1 - підтвердні документи;
- Конверт №2 - конкурсні пропозиції, щодо вартості надання послуг з оцінки,
калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку їх виконання у
календарних днях. У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково
зазначати загальну вартість надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, що
сплачуються претендентом згідно із законом;
До підтвердних документів (конверт №1), поданих на конкурс, належать:
- заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою
формою (згідно з додатком 2 до Положення), за посиланням
https://rada.info/upload/users_files/04386321/docs/aab8390e6e57c39e1ef7310a7ae8bbb9.pdf
- інформація про претендента має містити ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ
(для претендента - юридичної особи), особ згоду на обробку персональних даних;
- дані, що вказані в Додатку 3 до Положення за посиланням
https://rada.info/upload/users_files/04386321/docs/aab8390e6e57c39e1ef7310a7ae8bbb9.p
df
Конкурсна пропозиція претендентів (конверт №2) має містити: 
- пропозицію щодо ціни виконання робіт; 
- пропозицію щодо строку виконання робіт (у календарних днях).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
На конвертах слід зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а
також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний
відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище,
ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Конкурсну документацію, що має бути запечатана в конвертах №1 та №2, подавати
за адресою: вулиця Миру, будинок 19, селище Демидівка Дубенський район,
Рівненська область, 35200, заступнику селищного голови Анатолію БОНДАРУ.
Телефон для довідок: (03637)-62104.
Конкурс відбудеться в юридичному відділі апарату виконавчого комітету
Демидівської селищної ради 15.10.2023 року об 11-00 год. за адресою: вулиця
Миру, будинок 19, селище Демидівка Дубенський район, Рівненська область, 35200

Конкурсна комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки майна, робіт з експертної
грошової та нормативно грошової оцінки земельних ділянок

комунальної власності територіальної громадив особі
Демидівської селищної ради, тел.для довідок +380981179009