Фото без опису

Виконання видатків селищного бюджету за січень-лютий 2022 року по галузевій структурі

Загальний фонд
                (грн)
Код Показник План на рік з урахуванням змін План на січень-лютий Касові видатки за січень-лютий % виконання плану січня-лютого Залишки плану січня-лютого % виконання річного плану Залишки плану до кінця року
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0100 Державне управління 14 880 100 2 335 570 2 001 534 85,7% 334 036 13,5% 12 878 566
1000 Освіта 78 043 855 12 474 462 11 845 146 95,0% 629 316 15,2% 66 198 709
2000 Охорона здоров`я 1 589 000 494 000 59 882 12,1% 434 118 3,8% 1 529 118
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 4 186 690 712 000 543 249 76,3% 168 751 13,0% 3 643 441
4000 Культура i мистецтво 4 878 000 675 000 615 727 91,2% 59 273 12,6% 4 262 273
5000 Фiзична культура i спорт 1 185 000 190 900 169 361 88,7% 21 539 14,3% 1 015 639
6000 Житлово-комунальне господарство 4 002 440 600 000 409 486 68,2% 190 514 10,2% 3 592 954
7000 Економічна діяльність 1 126 000 101 000 13 377 13,2% 87 623 1,2% 1 112 623
7100 Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство 160 000 30 000 8 000 26,7% 22 000 5,0% 152 000
7400 Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 900 000 60 000 5 377 9,0% 54 623 0,6% 894 623
7500 Зв`язок, телекомунікації та інформатика 35 000 6 000 0 0,0% 6 000 0,0% 35 000
7600 Інші програми та заходи, пов`язані з економічною діяльністю 31 000 5 000 0 0,0% 5 000 0,0% 31 000
8000 Інша діяльність 410 000 20 000 4 955 24,8% 15 045 1,2% 405 045
8100 Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 60 000 10 000 0 0,0% 10 000 0,0% 60 000
8400 Засоби масової інформації 50 000 10 000 4 955 49,6% 5 045 9,9% 45 045
8700 Резервний фонд 300 000 0 0   0 0,0% 300 000
9000 Міжбюджетні трансферти 1 485 000 0 0   0 0,0% 1 485 000
9700 Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів 1 265 000 0 0   0 0,0% 1 265 000
9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 220 000 0 0   0 0,0% 220 000
  Усього  111 786 085 17 602 932 15 662 718 89,0% 1 940 214 14,0% 96 123 367