Фото без опису

Виконання видатків селищного бюджету за січень-лютий 2022 року по економічній структурі

Загальний фонд
              (грн)  
Код Показник План на рік з урахуванням змін План на січень-лютий Касові видатки за січень-лютий % виконання плану січня-лютого Залишки плану січня-лютого % виконання річного плану Залишки плану до кінця року
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 94 708 934 14 845 435 14 555 919 98,0% 289 516 15,4% 80 153 015
2111 Заробітна плата 77 586 340 12 153 715 11 951 376 98,3% 202 339 15,4% 65 634 964
2120 Нарахування на оплату праці 17 122 594 2 691 720 2 604 543 96,8% 87 177 15,2% 14 518 051
2200 Використання товарів і послуг 13 275 771 2 188 997 1 020 717 46,6% 1 168 280 7,7% 12 255 054
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 3 309 789 497 434 141 009 28,3% 356 425 4,3% 3 168 780
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 47 000 0 0   0 0,0% 47 000
2230 Продукти харчування 1 381 000 106 040 53 343 50,3% 52 697 3,9% 1 327 657
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1 653 584 244 594 56 691 23,2% 187 903 3,4% 1 596 893
2250 Видатки на відрядження 62 890 22 600 2 710 12,0% 19 890 4,3% 60 180
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 6 821 508 1 318 329 766 964 58,2% 551 365 11,2% 6 054 544
2271 Оплата теплопостачання 883 500 72 912 49 992 68,6% 22 920 5,7% 833 508
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 135 564 18 764 13 561 72,3% 5 203 10,0% 122 003
2273 Оплата електроенергії 2 424 692 395 447 188 396 47,6% 207 051 7,8% 2 236 296
2274 Оплата природного газу 2 858 043 761 606 512 940 67,3% 248 666 17,9% 2 345 103
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 519 709 69 600 2 075 3,0% 67 525 0,4% 517 634
2600 Поточні трансферти 3 074 000 494 000 59 882 12,1% 434 118 1,9% 3 014 118
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 1 589 000 494 000 59 882 12,1% 434 118 3,8% 1 529 118
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 1 485 000 0 0   0 0,0% 1 485 000
2700 Соціальне забезпечення 383 880 62 000 19 700 31,8% 42 300 5,1% 364 180
2730 Інші виплати населенню 383 880 62 000 19 700 31,8% 42 300 5,1% 364 180
2800 Інші поточні видатки 43 500 12 500 6 500 52,0% 6 000 14,9% 37 000
9000 Нерозподілені видатки 300 000 0 0   0 0,0% 300 000
  Усього  111 786 085 17 602 932 15 662 718 89,0% 1 940 214 14,0% 96 123 367