Фото без опису

Виконання видаткової частини  загального фонду Демидівського селищного бюджету за січень-липень 2021 року по економічній структурі    

Код Показник План на січ-липень з урахуванням змін Касові видатки за вказаний період Залишки плану на період відносно касових % виконання на вказаний період 
1 2 3 4 5 6
2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 54 896 872 51 792 568 3 104 304 94,35
2111 Заробітна плата 44 958 588 42 521 882 2 436 706 94,58
2120 Нарахування на оплату праці 9 938 284 9 270 686 667 598 93,28
2200 Використання товарів і послуг 4 861 922 2 673 713 2 188 209 54,99
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2 482 022 1 381 051 1 100 971 55,64
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 17 306 13 977 3 329 80,76
2230 Продукти харчування 473 700 404 039 69 661 85,29
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1 859 509 854 714 1 004 795 45,96
2250 Видатки на відрядження 29 385 19 932 9 453 67,83
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2 746 880 2 444 702 302 178 89,00
2271 Оплата теплопостачання 461 840 445 752 16 088 96,52
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 91 990 45 913 46 077 49,91
2273 Оплата електроенергії 971 270 828 923 142 347 85,34
2274 Оплата природного газу 1 136 340 1 075 338 61 002 94,63
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 85 440 48 776 36 664 57,09
2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2 506 2 505 1 99,97
2600 Поточні трансферти 971 080 881 814 89 266 90,81
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 665 580 600 814 64 766 90,27
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 305 500 281 000 24 500 91,98
2700 Соціальне забезпечення 402 480 337 970 64 510 83,97
2730 Інші виплати населенню 402 480 337 970 64 510 83,97
2800 Інші поточні видатки 35 568 17 838 17 730 50,15
  Усього  63 917 308 58 151 110 5 766 198 90,98