Фото без опису

Виконання дохідної частини загального фонду Демидівського селищного бюджету

 

Назва платежів План
на 2021 р.
План на 01.07.2021р Факт на
01.07.2021р
відхилення факту
до плану
План на 01.08.2021р Фактично надійшло відхилення факту до плану Факт  за січень-липень 2020 року Відхилення до відповідного періоду мин. року Липень
% грн. станом на % грн.
01.08.2021 грн. % План  Факт % грн.
Податок на доходи фіз.осіб 28 360 000 10 447 550 13 027 408 124,7% 2 579 858 14 405 550 14 661 748 101,8% 256 198 10 587 564 4 074 184 138,5% 3 958 000 1 634 340 41,3% -2 323 660
Акцизний податок 1 030 000 470 000 447 683 95,3% -22 317 560 000 494 736 88,3% -65 264 494 925 -189 100,0% 90 000 47 053 52,3% -42 947
Державне мито 3 000 1 150 1 101 95,7% -49 1 400 1 358 97,0% -42 1 601 -243 84,8% 250 257 102,9% 7
Плата за спец вик. лісов. рес  500 000 243 100 220 831 90,8% -22 269 243 100 224 288 92,3% -18 812 243 764 -19 476 92,0% 0 3 457 0,0% 3 457
Податок на прибуток 1 000 1 000 2 399 239,9% 1 399 1 000 2 399 239,9% 1 399 767 1 632 312,8% 0 0 0,0% 0
Адмінштрафи 0 0 19 278 0,0% 19 278 0 21 250 0,0% 21 250 43 257 -22 007 49,1% 0 1 972 0,0% 1 972
Плата за землю 6 050 000 2 355 000 2 976 504 126,4% 621 504 3 429 000 3 849 696 112,3% 420 696 2 903 378 946 317 132,6% 1 074 000 873 191 81,3% -200 809
Єдиний податок 10 400 000 4 715 400 4 417 763 93,7% -297 637 5 267 150 5 414 181 102,8% 147 031 5 200 666 213 515 104,1% 551 750 996 418 180,6% 444 668
Туристичний збір 13 000 0 1 019 0,0% 1 019 0 15 809 0,0% 15 809 4 818 10 991 328,1% 0 14 790 0,0% 14 790
Інші надходження 0 0 19 245 0,0% 19 245 0 25 245 0,0% 25 245 4 255 20 990 593,3% 0 6 000 0,0% 6 000
Плата за оренду комун. майна 60 000 30 000 17 647 58,8% -12 353 35 000 20 408 58,3% -14 592 15 447 4 960 132,1% 5 000 2 761 55,2% -2 239
Податок на майно 1 163 000 298 800 465 621 155,8% 166 821 608 800 686 847 112,8% 78 047 543 000 143 847 126,5% 310 000 221 227 71,4% -88 773
Транспортний податок 0 0 25 000 0,0% 25 000 0 25 000 0,0% 25 000 0 25 000 0,0% 0 0 0,0% 0
Плата за адмінпослуги 420 000 138 000 144 514 216,2% 6 514 228 131 174 418 154,3% -53 713 157 960 16 458 110,4% 90 131 29 904 33,2% -60 227
Адмінзбір 0 153 840 153 840 177 590   177 590 0 177 590 0,0% 0 23 750 0,0% 23 750
Тендерні внески 0 0 600 0,0% 600 0 600 0,0% 600 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0
Р А З О М 48 000 000 18 700 000 21 940 453 117,3% 3 240 453 24 779 131 25 795 573 104,1% 1 016 442 20 201 404 5 594 169 127,7% 6 079 131 3 855 120 63,4% -2 224 011
СПЕЦФОНД                                
Природоохоронний фонд 10 750 5 250 25 248 480,9% 19 998 5 250 33 211 632,6% 27 961 10 993 22 218 302,1% 0 0 0,0% 0
Екологічний податок 10 750 5 250 6 214 118,4% 964 5 250 6 214 118,4% 964 5 792 422 107,3% 0 0 0,0% 0
Грошові стягення за шкоду прир.серд. госп. діяльн. 0 0 19 034 0,0% 19 034 0 19 034 0,0% 19 034 5 201 13 833 365,9% 0 0 0,0% 0
Відшкодування 0 0 7 964 0,0% 7 964 0 7 964 0,0% 7 964 0 7 964 0,0% 0 0 0,0% 0
Бюджет розвитку: 0 0 258 409 0,0% 258 409 0 258 409 0,0% 258 409 0 258 409 0,0% 0 0 0,0% 0
Пайова участь 0 0 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0
Продаж майна 0 0 190 000 0,0% 190 000 0 190 000 0,0% 190 000 0 190 000 0,0% 0 0 0,0% 0
Продаж Землі 0 0 68 409 0,0% 68 409 0 68 409 0,0% 68 409 0 68 409 0,0% 0 0 0,0% 0
Інші надходження: 295 992 295 992 2 470 206 834,6% 2 174 214 0 2 470 206 #ДЕЛ/0! 2 470 206 653 520 1 816 686 564,0% -295 992 0 #ДЕЛ/0! 295 992
25020100 0   2 324 969 #ДЕЛ/0! 2 324 969   2 324 969 #ДЕЛ/0! 2 324 969 551 662 1 773 308 421,4% 0 0 #ДЕЛ/0! 0
25020200 295 992 295 992 145 236 49,1% -150 756   145 236 #ДЕЛ/0! 145 236 101 858 43 378 142,6% -295 992 0 0,0% 295 992
СПЕЦФОНД ВСЬОГО: 306 742 301 242 2 753 862   2 452 620 5 250 2 761 825 52606,2% 2 756 575 664 513 2 097 313 415,6% -295 992 7 964 -2,7%  
Базова дотація  10 920 000 5 460 000 4 550 000 83,3% -910 000 6 370 000 6 370 000 100,0% 0 3 480 000 2 890 000 183,0% 910 000 1 820 000 200,0% 910 000
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  42 480 600 24 575 800 16 446 600 66,9% -8 129 200 26 046 600 26 046 600 100,0% 0 16 126 700 9 919 900 161,5% 1 470 800 9 600 000 652,7% 8 129 200
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 1 300 000 686 000 0 0,0% -686 000 915 000 915 000 100,0% 0 0 0 #ДЕЛ/0! 229 000 915 000 399,6% 686 000
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості 243 318 0 0 #ДЕЛ/0! 0 243 318 243 318 100,0% 0 0 243 318 #ДЕЛ/0! 243 318 243 318 100,0% 0
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 1 025 400 512 400 427 000 83,3% -85 400 597 800 597 800 100,0% 0 1 194 900 -597 100 50,0% 85 400 170 800 200,0% 85 400
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 734 544 406 144 273 547 67,4% -132 597 434 684 434 684 100,0% 0 159 465 275 219 272,6% 28 540 161 137 564,6% 132 597
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 93 534 93 534 77 938 83,3% -15 596 93 534 93 534 100,0% 0 72 064 21 470 129,8% 0 15 596   15 596
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 724 128 108 802 77 939 71,6% -30 863 265 302 265 302 100,0% 0 72 065 193 237 368,1% 156 500 187 363 119,7% 30 863
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду 110 080 54 835 54 835 100,0% 0 110 080 110 080 100,0% 0 0 110 080 #ДЕЛ/0! 55 245 55 245 100,0% 0
Інші субвенції з місцевого бюджету 206 425 140 825 129 025 91,6% -11 800 154 825 140 825 91,0% -14 000 168 000 -27 175 83,8% 14 000 11 800 84,3% -2 200
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 214 400 214 400 178 666 83,3% -35 734 214 400 253 200 118,1% 38 800 0 253 200 #ДЕЛ/0! 0 74 534   74 534
Всього трансфертів 58 052 429 32 252 740 22 215 550 68,9% #### 35 445 543 35 470 343 100,1% 24 800 21 273 194 13 282 149 62,4% 3 192 803 13 254 793 415,1% ###
ВСЬОГО ДОХОДІВ із трансфертами #### 50 952 740 44 156 003 86,66% -6 796 737 60 224 674 61 265 916 101,7% 1 041 242 41 474 598 ### 147,7% 9 271 934 17 109 913 185% 7 837 979