Виконання дохідної частини загального фонду Демидівського селищного бюджету станом на 01.09.2021 року

Назва платежів План
на 2021 р.
План на 01.09.2021р Фактично надійшло відхилення факту до плану Факт  за січень-серпень 2020 року Відхилення до відповідного періоду мин. року Серпень
станом на % грн.
01.09.2021 грн. % План  Факт % грн.
Податок на доходи фіз.осіб 28 360 000 17 551 300 18 616 869 106,1% 1 065 569 13 243 649 5 373 220 140,6% 3 145 750 3 955 121 125,7% 809 371
Акцизний податок 1 030 000 650 000 550 151 84,6% -99 849 635 236 -85 085 86,6% 90 000 55 415 61,6% -34 585
Державне мито 3 000 1 650 1 773 107,5% 123 1 776 -3 99,8% 250 415 166,1% 165
Плата за спец вик. лісов. рес  500 000 341 100 281 137 82,4% -59 963 336 054 -54 918 83,7% 98 000 56 849 58,0% -41 151
Податок на прибуток 1 000 1 000 2 399 239,9% 1 399 767 1 632 312,8% 0 0 0,0% 0
Адмінштрафи 0 0 28 254 0,0% 28 254 52 333 -24 079 54,0% 0 7 004 0,0% 7 004
Плата за землю 6 050 000 4 438 000 4 400 816 99,2% -37 184 3 473 331 927 484 126,7% 1 009 000 551 120 54,6% -457 880
Єдиний податок 10 400 000 6 659 150 6 207 072 93,2% -452 078 6 527 830 -320 758 95,1% 1 392 000 792 891 57,0% -599 109
Туристичний збір 13 000 4 000 16 349 408,7% 12 349 5 814 10 535 281,2% 4 000 540 13,5% -3 460
Інші надходження 0 0 27 645 0,0% 27 645 4 255 23 390 649,7% 0 2 400 0,0% 2 400
Плата за оренду комун. майна 60 000 40 000 23 172 57,9% -16 828 34 204 -11 033 67,7% 5 000 2 764 55,3% -2 236
Податок на майно 1 163 000 758 800 815 094 107,4% 56 294 649 992 165 102 125,4% 150 000 128 246 85,5% -21 754
Транспортний податок 0 0 25 000 0,0% 25 000 0 25 000 0,0% 0 0 0,0% 0
Плата за адмінпослуги 280 000 184 000 214 378 116,5% 30 378 183 914 30 464 116,6% 23 000 39 960 173,7% 16 960
Адмінзбір 140 000 70 906 187 590 264,6% 116 684 0 187 590 0,0% 3 775 10 000 264,9% 6 225
Тендерні внески 0 0 600 0,0% 600 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0
Р А З О М 48 000 000 30 699 906 31 398 298 102,3% 698 392 25 149 157 6 249 141 124,8% 5 920 775 5 602 725 94,6% -318 050
СПЕЦФОНД                        
Природоохоронний фонд 10 750 5 250 15 519 295,6% 10 269 5 792 9 727 267,9% 0 1 341 0,0% 1 341
Екологічний податок 10 750 5 250 7 555 143,9% 2 305 5 792 1 763 130,4% 0 1 341 0,0% 1 341
Відшкодування втрат с/г та лісогосп виробництва 0 0 7 964 0,0% 7 964 0 7 964 0,0% 0 0 0,0% 0
Грошові стягення за шкоду природному .серд. госп. діяльн. 0 0 19 034 0,0% 19 034 5 201 13 833 365,9% 0 0 0,0% 0
Бюджет розвитку: 0 0 258 409 0,0% 258 409 0 258 409 0,0% 0 0 0,0% 0
Продаж майна 0 0 190 000 0,0% 190 000 0 190 000 0,0% 0 0 0,0% 0
Продаж Землі 0 0 68 409 0,0% 68 409 0 68 409 0,0% 0 0 0,0% 0
Інші надходження: 1 115 992 0 2 961 603 #ДЕЛ/0! 2 961 603 653 520 2 308 083 671,3% -295 992 491 398 #ДЕЛ/0! 787 390
25020100 820 000   2 793 674 #ДЕЛ/0! 2 793 674 551 662 2 242 012 506,4% 0 468 704 #ДЕЛ/0! 468 704
25020200 295 992   167 929 #ДЕЛ/0! 167 929 101 858 66 071 164,9% -295 992 22 693 -7,7% 318 685
СПЕЦФОНД ВСЬОГО: 1 126 742 5 250 3 235 530 61629,1% 3 230 280 659 311 2 576 219 490,7% -295 992 492 739 -166,5%  
Базова дотація  10 920 000 7 280 000 7 280 000 100,0% 0 3 480 000 3 800 000 209,2% 910 000 910 000 100,0% 0
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  42 480 600 27 731 200 27 731 200 100,0% 0 16 126 700 11 604 500 172,0% 1 684 600 1 684 600 100,0% 0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 1 300 000 1 144 000 1 144 000 100,0% 0 0 0 #ДЕЛ/0! 229 000 229 000 100,0% 0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості 243 318 243 318 243 318 100,0% 0 0 243 318 #ДЕЛ/0! 0 0   0
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 1 025 400 683 200 683 200 100,0% 0 1 194 900 -511 700 57,2% 85 400 85 400 100,0% 0
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 734 544 463 224 463 224 100,0% 0 159 465 303 759 290,5% 28 540 28 540 100,0% 0
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 93 534 93 534 93 534 100,0% 0 72 064 21 470 129,8% 0 0   0
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 724 128 520 128 520 128 100,0% 0 72 065 448 063 721,7% 254 826 254 826 100,0% 0
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду 110 080 110 080 110 080 100,0% 0 0 110 080 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0
Інші субвенції з місцевого бюджету 206 425 154 825 140 825 91,0% -14 000 168 000 -27 175 83,8% 0 0   0
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 214 400 292 000 292 000 100,0% 0 0 292 000 #ДЕЛ/0! 77 600 38 800 50,0% -38 800
Всього трансфертів 58 052 429 38 715 509 38 701 509 100,0% -14 000 21 273 194 16 284 315 76,5% 3 269 966 3 231 166 98,8% -38 800
ВСЬОГО ДОХОДІВ із трансфертами #### 69 415 415 70 099 807 101,0% 684 392 46 422 351 ### 151,0% 9 190 741 8 833 891 96% -356 850