Фото без опису

Виконання дохідної частини загального фонду Демидівського селищного бюджету станом на 01.09.2021 року

Назва платежів План
на 2021 р.
План на 01.09.2021р Фактично надійшло відхилення факту до плану Факт  за січень-серпень 2020 року Відхилення до відповідного періоду мин. року Серпень
станом на % грн.
01.09.2021 грн. % План  Факт % грн.
Податок на доходи фіз.осіб 28 360 000 17 551 300 18 616 869 106,1% 1 065 569 13 243 649 5 373 220 140,6% 3 145 750 3 955 121 125,7% 809 371
Акцизний податок 1 030 000 650 000 550 151 84,6% -99 849 635 236 -85 085 86,6% 90 000 55 415 61,6% -34 585
Державне мито 3 000 1 650 1 773 107,5% 123 1 776 -3 99,8% 250 415 166,1% 165
Плата за спец вик. лісов. рес  500 000 341 100 281 137 82,4% -59 963 336 054 -54 918 83,7% 98 000 56 849 58,0% -41 151
Податок на прибуток 1 000 1 000 2 399 239,9% 1 399 767 1 632 312,8% 0 0 0,0% 0
Адмінштрафи 0 0 28 254 0,0% 28 254 52 333 -24 079 54,0% 0 7 004 0,0% 7 004
Плата за землю 6 050 000 4 438 000 4 400 816 99,2% -37 184 3 473 331 927 484 126,7% 1 009 000 551 120 54,6% -457 880
Єдиний податок 10 400 000 6 659 150 6 207 072 93,2% -452 078 6 527 830 -320 758 95,1% 1 392 000 792 891 57,0% -599 109
Туристичний збір 13 000 4 000 16 349 408,7% 12 349 5 814 10 535 281,2% 4 000 540 13,5% -3 460
Інші надходження 0 0 27 645 0,0% 27 645 4 255 23 390 649,7% 0 2 400 0,0% 2 400
Плата за оренду комун. майна 60 000 40 000 23 172 57,9% -16 828 34 204 -11 033 67,7% 5 000 2 764 55,3% -2 236
Податок на майно 1 163 000 758 800 815 094 107,4% 56 294 649 992 165 102 125,4% 150 000 128 246 85,5% -21 754
Транспортний податок 0 0 25 000 0,0% 25 000 0 25 000 0,0% 0 0 0,0% 0
Плата за адмінпослуги 280 000 184 000 214 378 116,5% 30 378 183 914 30 464 116,6% 23 000 39 960 173,7% 16 960
Адмінзбір 140 000 70 906 187 590 264,6% 116 684 0 187 590 0,0% 3 775 10 000 264,9% 6 225
Тендерні внески 0 0 600 0,0% 600 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0
Р А З О М 48 000 000 30 699 906 31 398 298 102,3% 698 392 25 149 157 6 249 141 124,8% 5 920 775 5 602 725 94,6% -318 050
СПЕЦФОНД                        
Природоохоронний фонд 10 750 5 250 15 519 295,6% 10 269 5 792 9 727 267,9% 0 1 341 0,0% 1 341
Екологічний податок 10 750 5 250 7 555 143,9% 2 305 5 792 1 763 130,4% 0 1 341 0,0% 1 341
Відшкодування втрат с/г та лісогосп виробництва 0 0 7 964 0,0% 7 964 0 7 964 0,0% 0 0 0,0% 0
Грошові стягення за шкоду природному .серд. госп. діяльн. 0 0 19 034 0,0% 19 034 5 201 13 833 365,9% 0 0 0,0% 0
Бюджет розвитку: 0 0 258 409 0,0% 258 409 0 258 409 0,0% 0 0 0,0% 0
Продаж майна 0 0 190 000 0,0% 190 000 0 190 000 0,0% 0 0 0,0% 0
Продаж Землі 0 0 68 409 0,0% 68 409 0 68 409 0,0% 0 0 0,0% 0
Інші надходження: 1 115 992 0 2 961 603 #ДЕЛ/0! 2 961 603 653 520 2 308 083 671,3% -295 992 491 398 #ДЕЛ/0! 787 390
25020100 820 000   2 793 674 #ДЕЛ/0! 2 793 674 551 662 2 242 012 506,4% 0 468 704 #ДЕЛ/0! 468 704
25020200 295 992   167 929 #ДЕЛ/0! 167 929 101 858 66 071 164,9% -295 992 22 693 -7,7% 318 685
СПЕЦФОНД ВСЬОГО: 1 126 742 5 250 3 235 530 61629,1% 3 230 280 659 311 2 576 219 490,7% -295 992 492 739 -166,5%  
Базова дотація  10 920 000 7 280 000 7 280 000 100,0% 0 3 480 000 3 800 000 209,2% 910 000 910 000 100,0% 0
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  42 480 600 27 731 200 27 731 200 100,0% 0 16 126 700 11 604 500 172,0% 1 684 600 1 684 600 100,0% 0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 1 300 000 1 144 000 1 144 000 100,0% 0 0 0 #ДЕЛ/0! 229 000 229 000 100,0% 0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості 243 318 243 318 243 318 100,0% 0 0 243 318 #ДЕЛ/0! 0 0   0
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 1 025 400 683 200 683 200 100,0% 0 1 194 900 -511 700 57,2% 85 400 85 400 100,0% 0
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 734 544 463 224 463 224 100,0% 0 159 465 303 759 290,5% 28 540 28 540 100,0% 0
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 93 534 93 534 93 534 100,0% 0 72 064 21 470 129,8% 0 0   0
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 724 128 520 128 520 128 100,0% 0 72 065 448 063 721,7% 254 826 254 826 100,0% 0
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду 110 080 110 080 110 080 100,0% 0 0 110 080 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0
Інші субвенції з місцевого бюджету 206 425 154 825 140 825 91,0% -14 000 168 000 -27 175 83,8% 0 0   0
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 214 400 292 000 292 000 100,0% 0 0 292 000 #ДЕЛ/0! 77 600 38 800 50,0% -38 800
Всього трансфертів 58 052 429 38 715 509 38 701 509 100,0% -14 000 21 273 194 16 284 315 76,5% 3 269 966 3 231 166 98,8% -38 800
ВСЬОГО ДОХОДІВ із трансфертами #### 69 415 415 70 099 807 101,0% 684 392 46 422 351 ### 151,0% 9 190 741 8 833 891 96% -356 850