Фото без опису

Виконання видаткової частини  загального фонду Демидівського селищного бюджету за січень-серпень 2021 року по економічній структурі      

Код Показник План на рік з урахуванням змін Касові видатки за вказаний період Залишки плану на рік відносно касових % виконання на вказаний період 
1 2 4 8 14 16
2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 91 720 551 56 620 974 35 099 577 61,7%
2110 Оплата праці 74 896 305 46 472 022 28 424 283 62,0%
2120 Нарахування на оплату праці 16 824 246 10 148 952 6 675 294 60,3%
2200 Використання товарів і послуг 12 205 945 6 365 126 5 840 819 52,1%
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 3 849 978 2 289 399 1 560 579 59,5%
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 44 670 16 313 28 357 36,5%
2230 Продукти харчування 1 020 780 427 239 593 541 41,9%
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 2 426 031 1 099 898 1 326 133 45,3%
2250 Видатки на відрядження 71 535 24 865 46 670 34,8%
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 4 790 445 2 504 907 2 285 538 52,3%
2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2 506 2 505 1 100,0%
2600 Поточні трансферти 1 708 997 937 732 771 265 54,9%
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 1 325 425 656 732 668 693 49,5%
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 383 572 281 000 102 572 73,3%
2700 Соціальне забезпечення 655 380 391 466 263 914 59,7%
2730 Інші виплати населенню 655 380 391 466 263 914 59,7%
2800 Інші поточні видатки 42 668 23 359 19 309 54,7%
9000 Нерозподілені видатки 400 609 0 400 609 0,0%
  Усього  106 734 150 64 338 657 42 395 493 60,3%