Виконання видаткової частини  загального фонду Демидівського селищного бюджету за січень-листопад 2021 року по економічній структурі  

Код Показник План на рік з урахуванням змін Касові видатки за вказаний період Залишки плану на рік відносно касових % виконання на вказаний період (гр8/гр5*100)
1 2 4 5 6 7
2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 90 567 232 77 426 504 13 140 728 85,5%
2110 Оплата праці 74 172 031 63 527 710 10 644 321 85,6%
2120 Нарахування на оплату праці 16 395 201 13 898 794 2 496 407 84,8%
2200 Використання товарів і послуг 13 625 639 9 751 342 3 874 297 71,6%
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 4 867 931 4 093 460 774 471 84,1%
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 44 670 23 682 20 988 53,0%
2230 Продукти харчування 975 780 661 674 314 106 67,8%
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 2 340 032 1 766 109 573 923 75,5%
2250 Видатки на відрядження 60 195 36 025 24 170 59,8%
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 5 192 077 3 167 396 2 024 681 61,0%
2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 144 954 2 995 141 959 2,1%
2600 Поточні трансферти 1 775 497 1 397 273 378 224 78,7%
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 1 372 425 1 049 773 322 652 76,5%
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 403 072 347 500 55 572 86,2%
2700 Соціальне забезпечення 717 380 659 897 57 483 92,0%
2730 Інші виплати населенню 717 380 659 897 57 483 92,0%
2800 Інші поточні видатки 44 668 37 266 7 402 83,4%
3000 Капітальні видатки 450 000 225 000 225 000 50,0%
3200 Капітальні трансферти 450 000 225 000 225 000 50,0%
3220 Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 450 000 225 000 225 000 50,0%
9000 Нерозподілені видатки 322 794 0 322 794 0,0%
  Усього  107 503 210 89 497 282 18 005 928 83,3%