Фото без опису

Виконання видаткової частини  загального фонду Демидівського селищного бюджету за січень-листопад 2021 року по функціональній структурі     

          (грн)
Код Показник План на рік з урахуванням змін Касові видатки за вказаний період Залишки плану на рік відносно касових % виконання на річного плану
1 2 3 4 5 6
0100 Державне управління 12 988 520 11 183 557 1 804 963 86,1%
1000 Освіта 77 393 920 64 488 840 12 905 080 83,3%
2000 Охорона здоров`я 1 603 325 1 280 673 322 652 79,9%
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 3 932 360 3 472 961 459 399 88,3%
4000 Культура i мистецтво 4 425 000 3 793 629 631 371 85,7%
5000 Фiзична культура i спорт 1 020 940 920 925 100 015 90,2%
6000 Житлово-комунальне господарство 3 913 901 3 191 200 722 701 81,5%
7000 Економічна діяльність 927 428 532 512 394 916 57,4%
8100 Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 50 000 240 49 760 0,5%
8400 Засоби масової інформації 71 950 60 243 11 707 83,7%
8700 Резервний фонд 322 794 0 322 794 0,0%
9000 Міжбюджетні трансферти 853 072 572 500 280 572 67,1%
  Усього  107 503 210 89 497 282 18 005 928 83,3%