Виконання видатків селищного бюджету за січень 2022 року по галузевій структурі

                                    (грн)
Код Показник План на рік План на січень Касові видатки за січень Залишки асигнувань за січень % виконання плану січня Залишки плану на рік % виконання плану на рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0100 Державне управління 14 649 230 1 105 000 944 938 160 062 85,5% 13 704 292 6,5%
0150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 11 627 500 850 000 719 316 130 684 84,6% 10 908 184 6,2%
0160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 2 996 730 255 000 225 622 29 378 88,5% 2 771 108 7,5%
0180 Інша діяльність у сфері державного управління 25 000 0 0 0   25 000 0,0%
1000 Освіта 77 205 655 6 099 866 5 530 974 568 892 90,7% 71 674 681 7,2%
1010 Надання дошкільної освіти 9 263 520 750 000 644 438 105 562 85,9% 8 619 082 7,0%
1020 Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету 18 389 290 1 500 000 1 168 991 331 009 77,9% 17 220 299 6,4%
1030 Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції 42 174 400 3 247 400 3 198 621 48 779 98,5% 38 975 779 7,6%
1070 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 1 970 000 150 000 142 620 7 380 95,1% 1 827 380 7,2%
1080 Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами 2 647 500 240 000 205 188 34 812 85,5% 2 442 312 7,8%
1140 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти 1 728 430 130 000 101 560 28 440 78,1% 1 626 870 5,9%
1150 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів 1 032 515 82 466 69 557 12 909 84,3% 962 958 6,7%
2000 Охорона здоров`я 1 534 000 247 000 0 247 000 0,0% 1 534 000 0,0%
2010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 1 300 000 220 000 0 220 000 0,0% 1 300 000 0,0%
2110 Первинна медична допомога населенню 234 000 27 000 0 27 000 0,0% 234 000 0,0%
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 4 122 790 355 300 259 120 96 180 72,9% 3 863 670 6,3%
3160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 100 000 8 300 0 8 300 0,0% 100 000 0,0%
3240 Інші заклади та заходи 4 022 790 347 000 259 120 87 880 74,7% 3 763 670 6,4%
4000 Культура i мистецтво 4 878 000 371 500 307 063 64 437 82,7% 4 570 937 6,3%
4030 Забезпечення діяльності бібліотек 2 146 000 165 000 155 845 9 155 94,5% 1 990 155 7,3%
4060 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 2 652 000 200 000 147 176 52 824 73,6% 2 504 824 5,5%
4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва 80 000 6 500 4 041 2 459 62,2% 75 959 5,1%
5000 Фiзична культура i спорт 1 160 000 95 000 81 849 13 151 86,2% 1 078 151 7,1%
5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 684 000 55 000 50 413 4 587 91,7% 633 587 7,4%
5060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту 476 000 40 000 31 436 8 564 78,6% 444 564 6,6%
6000 Житлово-комунальне господарство 3 277 440 250 000 159 124 90 876 63,6% 3 118 316 4,9%
6030 Організація благоустрою населених пунктів 3 277 440 250 000 159 124 90 876 63,6% 3 118 316 4,9%
7000 Економічна діяльність 396 000 48 000 5 377 42 623 11,2% 390 623 1,4%
7100 Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство 130 000 15 000 0 15 000 0,0% 130 000 0,0%
7130 Здійснення заходів із землеустрою 130 000 15 000 0 15 000 0,0% 130 000 0,0%
7400 Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 200 000 30 000 5 377 24 623 17,9% 194 623 2,7%
7460 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 200 000 30 000 5 377 24 623 17,9% 194 623 2,7%
7500 Зв`язок, телекомунікації та інформатика 35 000 3 000 0 3 000 0,0% 35 000 0,0%
7520 Реалізація Національної програми інформатизації 35 000 3 000 0 3 000 0,0% 35 000 0,0%
7600 Інші програми та заходи, пов`язані з економічною діяльністю 31 000 0 0 0   31 000 0,0%
7680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 26 000 0 0 0   26 000 0,0%
7690 Інша економічна діяльність 5 000 0 0 0   5 000 0,0%
8000 Інша діяльність 410 000 35 000 0 35 000 0,0% 410 000 0,0%
8100 Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 60 000 5 000 0 5 000 0,0% 60 000 0,0%
8110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 60 000 5 000 0 5 000 0,0% 60 000 0,0%
8400 Засоби масової інформації 50 000 5 000 0 5 000 0,0% 50 000 0,0%
8420 Інші заходи у сфері засобів масової інформації 50 000 5 000 0 5 000 0,0% 50 000 0,0%
8700 Резервний фонд 300 000 25 000 0 25 000 0,0% 300 000 0,0%
8710 Резервний фонд місцевого бюджету 300 000 25 000 0 25 000 0,0% 300 000 0,0%
  Усього  107 633 115 8 606 666 7 288 445 1 318 221 84,7% 100 344 670 6,8%