Виконання видатків селищного бюджету за січень 2022 року по економічній структуріФото без опису

       
Загальний фонд
                (грн)
Код Показник План на рік План на січень Касові видатки за січень Залишки асигнувань за січень % виконання плану січня Залишки плану на рік % виконання плану на рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 93 868 134 7 415 017 7 179 016 236 001 96,8% 86 689 118 7,6%
2110 Оплата праці 76 884 282 6 073 882 5 889 830 184 052 97,0% 70 994 452 7,7%
2111 Заробітна плата 76 884 282 6 073 882 5 889 830 184 052 97,0% 70 994 452 7,7%
2120 Нарахування на оплату праці 16 983 852 1 341 135 1 289 186 51 949 96,1% 15 694 666 7,6%
2200 Використання товарів і послуг 11 514 001 889 099 109 428 779 671 12,3% 11 404 573 1,0%
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2 109 063 91 090 7 271 83 819 8,0% 2 101 792 0,3%
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 47 000 0 0 0   47 000 0,0%
2230 Продукти харчування 1 381 000 97 500 3 553 93 947 3,6% 1 377 447 0,3%
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1 092 540 69 850 17 591 52 259 25,2% 1 074 949 1,6%
2250 Видатки на відрядження 62 890 14 000 1 900 12 100 13,6% 60 990 3,0%
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 6 821 508 616 659 79 114 537 545 12,8% 6 742 394 1,2%
2271 Оплата теплопостачання 883 500 58 839 49 992 8 847 85,0% 833 508 5,7%
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 135 564 9 114 0 9 114 0,0% 135 564 0,0%
2273 Оплата електроенергії 2 424 692 216 306 0 216 306 0,0% 2 424 692 0,0%
2274 Оплата природного газу 2 858 043 332 300 29 122 303 178 8,8% 2 828 921 1,0%
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 519 709 100 0 100 0,0% 519 709 0,0%
2600 Поточні трансферти 1 534 000 247 000 0 247 000 0,0% 1 534 000 0,0%
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 1 534 000 247 000 0 247 000 0,0% 1 534 000 0,0%
2700 Соціальне забезпечення 379 980 30 300 0 30 300 0,0% 379 980 0,0%
2730 Інші виплати населенню 379 980 30 300 0 30 300 0,0% 379 980 0,0%
2800 Інші поточні видатки 37 000 250 0 250 0,0% 37 000 0,0%
9000 Нерозподілені видатки 300 000 25 000 0 25 000 0,0% 300 000 0,0%
  Усього  107 633 115 8 606 666 7 288 445 1 318 221 84,7% 100 344 670 6,8%