Виконання видатків селищного бюджету за січень 2022 року по економічній структурі

       
Загальний фонд
                (грн)
Код Показник План на рік План на січень Касові видатки за січень Залишки асигнувань за січень % виконання плану січня Залишки плану на рік % виконання плану на рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 93 868 134 7 415 017 7 179 016 236 001 96,8% 86 689 118 7,6%
2110 Оплата праці 76 884 282 6 073 882 5 889 830 184 052 97,0% 70 994 452 7,7%
2111 Заробітна плата 76 884 282 6 073 882 5 889 830 184 052 97,0% 70 994 452 7,7%
2120 Нарахування на оплату праці 16 983 852 1 341 135 1 289 186 51 949 96,1% 15 694 666 7,6%
2200 Використання товарів і послуг 11 514 001 889 099 109 428 779 671 12,3% 11 404 573 1,0%
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2 109 063 91 090 7 271 83 819 8,0% 2 101 792 0,3%
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 47 000 0 0 0   47 000 0,0%
2230 Продукти харчування 1 381 000 97 500 3 553 93 947 3,6% 1 377 447 0,3%
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1 092 540 69 850 17 591 52 259 25,2% 1 074 949 1,6%
2250 Видатки на відрядження 62 890 14 000 1 900 12 100 13,6% 60 990 3,0%
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 6 821 508 616 659 79 114 537 545 12,8% 6 742 394 1,2%
2271 Оплата теплопостачання 883 500 58 839 49 992 8 847 85,0% 833 508 5,7%
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 135 564 9 114 0 9 114 0,0% 135 564 0,0%
2273 Оплата електроенергії 2 424 692 216 306 0 216 306 0,0% 2 424 692 0,0%
2274 Оплата природного газу 2 858 043 332 300 29 122 303 178 8,8% 2 828 921 1,0%
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 519 709 100 0 100 0,0% 519 709 0,0%
2600 Поточні трансферти 1 534 000 247 000 0 247 000 0,0% 1 534 000 0,0%
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 1 534 000 247 000 0 247 000 0,0% 1 534 000 0,0%
2700 Соціальне забезпечення 379 980 30 300 0 30 300 0,0% 379 980 0,0%
2730 Інші виплати населенню 379 980 30 300 0 30 300 0,0% 379 980 0,0%
2800 Інші поточні видатки 37 000 250 0 250 0,0% 37 000 0,0%
9000 Нерозподілені видатки 300 000 25 000 0 25 000 0,0% 300 000 0,0%
  Усього  107 633 115 8 606 666 7 288 445 1 318 221 84,7% 100 344 670 6,8%