Фото без опису

*ПОДАТКОВИЙ КАЛЕНДАР на листопад 2021року*
 


*Понеділок, 1 листопада*  *Останній день сплати*

· єдиного податку платниками четвертої групи юридичними особами за ІІІ квартал

· рентної плати за вересень за:
- користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;
- користування радіочастотним ресурсом України;
- транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України;
- транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України

· плати за землю за вересень

· ПДВ за вересень

· акцизного податку за вересень


*Вівторок, 9 листопада * *Останній день подання*

· податкової декларації платника єдиного податку для платників третьої групи за три квартали юридичними особами

· податкової декларації рентної плати з розрахунком за ІІІ квартал:
-рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів;
- рентної плати за спеціальне використання води;
- рентної плати за користування надрами без рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини.

· податкової декларації екологічного податку за ІІІ квартал

· податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів за ІІІ квартал

· податкової декларації туристичного збору за ІІІ квартал

· податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку- фізосіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за III квартал

· податкової декларації платника єдиного податку для платників ІІІ групи за ІІІ квартал

· податкової декларації з податку на прибуток підприємств та фінансової звітності за три квартали платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу

· розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, за три квартали

· звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту (ф. № 1-РС) за жовтень

· звіту про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв (ф. № 2-РС) за жовтень

· звіту про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів (ф. № 3-РС) за жовтень

· звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі (ф. № 1-ОА) за жовтень

· звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі (ф.№ 1-ОТ) за жовтень


*Понеділок, 15 листопада * *Останній день подання*

· звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) (форма № ЗВР-1 (місячна)) за жовтень

· довідки про використані розрахункові книжки за жовтень

*П?ятниця, 19 листопада * *Останній день сплати*

· податкових зобов’язань у податкових деклараціях платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи) за три квартали

· екологічного податку за ІІІ квартал

· туристичного збору за ІІІ квартал

· збору за місця для паркування транспортних засобів за ІІІ квартал

· єдиного податку платниками ІІІ групи за ІІІ квартал

· авансових внесків з єдиного податку фізичними особами – підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування І та ІІ груп, за листопад

· податку на прибуток підприємств за ІІІ квартал

· частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та об’єднаннями за результатами фінансово-господарської діяльності за ІІІ квартал

*Понеділок, 22 листопада* *Останній день подання*

· податкової декларації рентної плати за жовтень з розрахунком:

-рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;
- рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України;
- рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;
- рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України

· податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за жовтень у разі не подання податкової декларації на 2021 рік

· податкової декларації з ПДВ за жовтень

· декларації акцизного податку за жовтень


*Понеділок, 29 листопада* *Останній день сплати*

· єдиного внеску, нарахованого роботодавцями за найманих працівників (крім гірничих підприємств). за жовтень

*Вівторок, 30 листопада* *Останній день сплати*

· єдиного внеску, нарахованого гірничими підприємствами за найманих працівників, за жовтень

· рентної плати за жовтень за:
-користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;
- користування радіочастотним ресурсом України;
- транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України;
- транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України

· плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за жовтень

· ПДФО від оподаткування доходів за жовтень, нарахованих у вигляді:

-процентів на поточний або депозитний банківський рахунок;
- процентів на вклади члена кредитної спілки

· податковим агентом податку на доходи фізичних осіб за жовтень, у разі якщо оподатковуваний дохід нараховується податковим агентом, але не виплачується (не надається) платнику податку

· ПДВ за жовтень

· акцизного податку за жовтень