Особи, на яких поширюються вимоги щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та обмеження щодо запобігання корупції

Суб’єкти, визначені в ч. 1 ст. 3 Закону

Вимоги та обмеження, які на

них поширюються

1) особи, уповноважені на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування:
а) Президент України, Голова Верховної Ради України, його Перший заступник та заступник, Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр України, віце-прем’єрміністри України, міністри, інші керівники центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, та їх заступники, Голова Служби безпеки України, Генеральний прокурор, Голова Національного банку України, його перший заступник та заступник, Голова та члени Рахункової палати, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Уповноважений із захисту державної
мови, Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим;
б) народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови;
в) державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування;
г) військові посадові особи Збройних Сил України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та інших утворених відповідно до законів військових формувань, крім
військовослужбовців строкової військової служби, курсантів вищих військових навчальних закладів, курсантів вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, курсантів
факультетів, кафедр та відділень військової підготовки;
ґ) судді, судді Конституційного Суду України, Голова, заступник Голови, члени, інспектори Вищої ради правосуддя, посадові особи секретаріату Вищої ради правосуддя, Голова, заступник Голови, члени, інспектори Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, посадові особи секретаріату цієї Комісії, посадові особи Державної судової адміністрації України, присяжні (під час виконання ними обов’язків у суді);
д) особи рядового і начальницького складу державної кримінально-виконавчої служби, податкової міліції, особи начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України;
е) посадові та службові особи органів прокуратури, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, дипломатичної служби, державної лісової охорони, державної охорони природно-заповідного фонду, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, і центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну митну політику;
є) Голова, заступники Голови Національного агентства з питань запобігання корупції;
ж) члени Центральної виборчої комісії;
з) поліцейські;
и) посадові та службові особи інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим;
і) члени державних колегіальних органів;
й) Керівник Офісу Президента України, його Перший заступник та заступники, радники, помічники, уповноважені, прес-секретар Президента України, помічники суддів.

ст. 22 —
обмеження щодо
використання службових
повноважень чи свого
становища;

ст. 23 —
обмеження
щодо одержання
подарунків;

ст. 24 —
запобігання
одержанню
неправомірної вигоди
або подарунка та
поводження з ними;

ст. 25 – обмеження
щодо сумісництва та
суміщення з іншими
видами діяльності;

ст. 26 —
обмеження після
припинення
діяльності, пов’язаної
з виконанням
функцій держави
або місцевого
самоврядування;

ст. 27 — обмеження
спільної роботи
близьких осіб;

ст. 28 — вимоги
щодо запобігання
та врегулювання
конфлікту інтересів;

ст. 35¹ —
особливості
врегулювання
конфлікту інтересів,
що виник у діяльності
окремих категорій
осіб, уповноважених
на виконання
функцій держави
або місцевого
самоврядування;

ст. 36 — вимоги
щодо запобігання
конфлікту інтересів
у зв’язку з наявністю
в особи підприємств
чи корпоративних
прав.

2) особи, які для цілей Закону прирівнюються
до осіб, уповноважених на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування:
а) посадові особи юридичних осіб
публічного права, які не зазначені у п. 1
ч. 1 цієї статті, члени Ради Національного
банку України (крім Голови Національного
банку України), особи, які входять до
складу наглядової ради державного банку,
державного підприємства або державної
організації, що має на меті одержання
прибутку, господарського товариства,
у статутному капіталі якого більше
50 відсотків акцій (часток) належать
державі;
б) особи, які не є державними
службовцями, посадовими особами
місцевого самоврядування, але надають
публічні послуги (аудитори, нотаріуси,
приватні виконавці, оцінювачі, а також
експерти, арбітражні керуючі, незалежні

посередники, члени трудового арбітражу,
третейські судді під час виконання ними
цих функцій, інші особи, визначені законом);
в) представники громадських об’єднань,
наукових установ, навчальних закладів,
експертів відповідної кваліфікації, інші
особи, які входять до складу конкурсних
та дисциплінарних комісій, утворених відповідно до Закону України «Про державну службу», Закону України «Про службу
в органах місцевого самоврядування»,
інших законів (крім іноземців-нерезидентів, які входять до складу таких комісій),
Громадської ради доброчесності, утвореної відповідно до Закону України «Про
судоустрій і статус суддів», і при цьому не
є особами, зазначеними у п. 1, п.п. «а» п. 2
ч. 1 цієї статті.

ст. 22 —
обмеження щодо
використання службових
повноважень чи свого
становища;

ст. 23 —
обмеження
щодо одержання
подарунків;

ст. 24 —
запобігання
одержанню
неправомірної вигоди
або подарунка та
поводження з ними;

ст. 28 — вимоги
щодо запобігання
та врегулювання
конфлікту інтересів;

ст. 35¹ —
особливості
врегулювання
конфлікту інтересів,
що виник у діяльності
окремих категорій
осіб, уповноважених
на виконання
функцій держави
або місцевого
самоврядування;

ст. 36 — вимоги
щодо запобігання
конфлікту інтересів
у зв’язку з наявністю
в особи підприємств
чи корпоративних
прав.

 

 

Начальник юридичного відділу                                 Марія КОНДРАТЮК