Виконання видаткової частини загального фонду Демидівського селищного бюджету за 2020 рік по функціональній структурі

Код Показник План на 2020 рік з урахуванням змін Касові видатки за 2020 рік Залишки асигнувань на кінець року % виконання за 2020 рік
0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 9582500 9121956 460544 95,2
0110191 Проведення місцевих виборів 881700 867770 13931 98,4
0112111 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 247327 224768 22559 90,9
0113210 Організація та проведення громадських робіт 62383 62381 2 100,0
0113241 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 2713109 2580372 132737 95,1
0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 559000 553000 6000 98,9
0115061 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону 363100 352623 10477 97,1
0116013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 36300 7346 28954 20,2
0116014 Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів 188780 187880 900 99,5
0116030 Організація благоустрою населених пунктів 1832636 1732015 100621 94,5
0116090 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства 59852 59692 160 99,7
0117461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 434501 420831 13670 96,9
0117520 Реалізація Національної програми інформатизації 37504 26663 10841 71,1
0118110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 85000 38345 46655 45,1
0118220 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення 12900 12746 155 98,8
0118230 Інші заходи громадського порядку та безпеки 5320 5320 0 100,0
0118420 Інші заходи у сфері засобів масової інформації 22000 22000 0 100,0
0118700 Резервний фонд 92624 0 92624 0,0
0119410 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції 1996400 1996400 0 100,0
0119770 Інші субвенції з місцевого бюджету 893826 502549 391277 56,2
0119800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 140000 140000 0 100,0
0610160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах 1063600 1038492 25108 97,6
0611010 Надання дошкільної освіти 6889809 6488809 401000 94,2
0611020 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) 41751432 40411045 1340387 96,8
0611090 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 1567200 1510008 57192 96,4
0611100 Надання спеціальної освіти мистецькими школами 1940900 1920631 20269 99,0
0611161 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 1119500 1094313 25187 97,8
0611162 Інші програми та заходи у сфері освіти 50000 50000 0 100,0
0611170 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів 491147 478291 12856 97,4
0613133 Інші заходи та заклади молодіжної політики 10000 9988 12 99,9
0614030 Забезпечення діяльності бібліотек 1447100 1390902 56198 96,1
0614060 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 2105000 1793555 311445 85,2
0614082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 40000 38854 1146 97,1
0615031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 388300 368532 19768 94,9
  Усього  79110750 75508081 3602669 95,4