Оголошується конкурс з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу, при проведенні конкурсу з визначення пасажирських перевізників на приміських  автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Демидівської територіальної громади Рівненської області

Конкурс проводиться відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт», Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 р. № 1081 (зі змінами), згідно рішення виконавчого комітету Демидівської селищної  ради від 29.02.2024року  №1250 «Про затвердження Умов проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу з визначення пасажирських  перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Демидівської територіальної громади Рівненської області».

Організатор проведення конкурсу – Виконавчий комітет Демидівської селищної ради

Засідання конкурсного комітету відбудеться 19 квітня  2024 року о 11:00 год. за адресою: селище Демидівка, вул.Миру,19, зал засідань селищної  ради.

Для отримання бланка заяви для участі у конкурсі, подання документів щодо участі у конкурсі та отримання додаткової інформації звертатися у відділ економічного розвитку, інвестицій, житлово-комунального господарства, транспорту та регуляторної діяльності Демидівської селищної ради за адресою: смт Демидівка вул. Миру,21 ,  каб. №24. Режим роботи: понеділок – четвер 9:00 - 18:15, п’ятниця 9:00 – 17:00, тел. (03637) 6-21-01, E-mail: demydivkainvest@gmail.com Кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі - до 18:15 05 квітня 2024 року.

Умови проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу з визначення пасажирських  перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Демидівської територіальної громади Рівненської області

І. Загальна частина

1. Умови проведення конкурсу з визначення підприємства (організації), для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу з визначення пасажирських перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Демидівської територіальної громади Рівненської області (далі – Умови) розроблені відповідно до вимог Закону України «Про автомобільний транспорт», постанови Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року №1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування», та визначають процедуру підготовки та проведення конкурсу з визначення підприємства (організації), що залучається Демидівською селищною радою для організації проведення конкурсів з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Демидівської територіальної громади Рівненської області (далі – Робочий орган).

На Робочий орган покладаються функції з підготовки матеріалів щодо умов конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Демидівської територіальної громади Рівненської області, паспортів автобусних маршрутів, аналізу одержаних пропозицій та їх оцінки, договорів з переможцями конкурсу та інших матеріалів.

2. Метою проведення конкурсу є визначення на конкурсних засадах підприємства (організації), яке спроможне забезпечувати належну якість підготовки матеріалів для проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Демидівської територіальної громади Рівненської області.

3. У конкурсі можуть брати участь підприємства та організації (надалі – Претенденти), які відповідають вимогам, встановленим статтею 44 Закону України «Про автомобільний транспорт», а також Умовам проведення цього конкурсу.

4. Конкурс є відкритим для всіх Претендентів. Не допускаються до участі в конкурсі Претенденти, які надають послуги з перевезень, проводять діяльність на ринку транспортних послуг, пов’язану з наданням послуг з перевезень та представляють інтереси окремих перевізників.

5. Для підготовки та проведення конкурсу щодо визначення Робочого органу Демидівська селищна рада (далі – Організатор) утворює конкурсний комітет з визначення підприємства (організації), що залучається на договірних засадах організатором проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Демидівської територіальної громади Рівненської області.

ІІ. Вимоги до претендентів на участь у конкурсі

У конкурсі можуть брати участь Претенденти, що відповідають наступним вимогам:

1) наявність фахівців у галузі пасажирського автомобільного транспорту;

2) досвід роботи не менше трьох років з питань організації пасажирських перевезень.

ІІІ.  Порядок підготовки до проведення конкурсу

1. Не пізніше, ніж за 30 днів до початку конкурсу Організатор розміщує в засобах масової інформації оголошення про проведення конкурсу, в якому визначаються:

- предмет конкурсу;

- умови конкурсу;

- строк подачі та адреса, за якою подаються документи для участі у конкурсі, телефон для довідок;

- місце, дата та час початку проведення засідання конкурсного комітету.

2. З метою участі у конкурсі підприємство (організація) - претендент подає секретарю конкурсного комітету у визначений в оголошенні термін такі документи:

- заяву на участь у конкурсі згідно із встановленою формою (додається);

- копії документів, що підтверджують досвід роботи підприємства (організації) не менш як три роки з питань організації пасажирських перевезень;

- копії документів, що підтверджують наявність у підприємства (організації) фахівців у галузі автомобільного транспорту, їх кваліфікацію та досвід роботи;

- копії документів, що підтверджують наявність у підприємства матеріально-технічного забезпечення.

Копії документів, повинні бути завірені підприємством (організацією) в установленому законодавством порядку.

3. Подані на конкурс документи реєструються секретарем конкурсного комітету у журналі обліку. Документи, що надійшли після встановленого строку не приймаються.

Документи, подані не в повному обсязі не реєструються і повертаються претенденту з відповідним обґрунтуванням. Всі зауваження та недоліки при подачі документів на участь в конкурсі претенденти на участь у конкурсі мають можливість виправити протягом двох днів та подати документи повторно.

4. Конкурсний комітет вивчає, систематизує та аналізує всі документи, які надійшли від підприємств (організацій).

5. У разі відсутності претендентів на здійснення функцій робочого органу Організатор забезпечує проведення конкурсу самостійно, однак протягом періоду не більш як два роки з моменту оголошення конкурсу з визначення робочого органу.

IV. Процедура проведення конкурсу

1. Конкурсний комітет у визначений час запрошує Претендентів та проводить конкурс. Документи кожного претендента розглядаються окремо.

         У разі відсутності на конкурсі Претендента (представника Претендента), конкурсний комітет розглядає надані документи без його участі, про що зазначається в протоколі засідання конкурсного комітету.

2. Основні критерії відбору переможця:

- найбільший досвід роботи з питань організації пасажирських перевезень (не менше трьох років);

- кількість кваліфікованих фахівців з питань організації пасажирських перевезень;

- наявні матеріальні ресурси та технології для забезпечення проведення засідань конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників.

3. Переможцем конкурсу визначається підприємство (організація), яке за оцінкою конкурсного комітету найбільше відповідає цим Умовам конкурсу. Рішення конкурсного комітету приймаються на засіданні у присутності не менше двох третин його складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів "за" та "проти" голос голови конкурсного комітету є вирішальним.

4. Рішення конкурсного комітету оформляються протоколом в десятиденний термін, який підписують всі члени конкурсного комітету, які взяли участь у голосуванні.

5. Переможець конкурсу оголошується на засіданні конкурсного комітету із запрошенням на нього всіх претендентів.

6. З переможцем конкурсу укладається договір про виконання функцій робочого органу. Строк дії договору встановлюється за домовленістю між організатором та робочим органом, але не більш як на три роки.

V. Розгляд спорів

1. У разі порушення Умов проведення конкурсу особи, право яких порушено, можуть звернутися з відповідною скаргою до Організатора. Скарга може бути подана не пізніше 30 днів після одержання копії рішення конкурсного комітету.

Організатор після одержання скарги перевіряє зазначені факти. У разі виявлення порушень Організатор скасовує рішення конкурсного комітету з визначення переможця конкурсу. Відповідь скаржнику надається протягом 15 календарних днів з моменту одержання скарги.

Неврегульовані організатором спори розглядаються в установленому чинним законодавством порядку.

 

Матеріали підготовлені  відділом

економічного розвитку, інвестицій,

житлово-комунального господарства,

транспорту та регуляторної діяльності

Демидівської селищної ради

 

18 березня 2024 року