Головне управління ДПС у Рівненській області  інформує, що річну декларацію з податку на прибуток подають усі платники, як квартальні, так і річні, протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року (пп. 49.18.6. п. 49.18. ст.49 Кодексу).

Декларацію за 2023 рік потрібно подати не пізніше 29 лютого 2024 року.

За загальним правилом платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену в поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, установлених Кодексом (п. 57.1. ст.57 Кодексу).

При цьому, якщо граничний строк сплати податкового зобов'язання припадає на вихідний або святковий день, останнім днем сплати податкового зобов'язання вважається операційний день, що настає за вихідним або святковим днем (абзац 4, п. 57.1. ст.57 Кодексу).

Таким чином, граничний строк сплати податку на прибуток за 2023 рік припадає на 10 березня 2024 року – це вихідний день, тому гранична дата для сплати податку на прибуток переноситься на 11 березня 2024 року.

Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу «InfoTAX»