Якою є черговість виплати грошового забезпечення сім’ям полонених, інтернованих, загиблих, зниклих безвісти військовослужбовців

         Пунктом 6 статті 9 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (далі Закон України), пунктом 7 Порядку виплати грошового забезпечення сім’ям військовослужбовців, захоплених у полон або заручниками, а також інтернованих у нейтральних державах або безвісно відсутніх, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року № 884 (далі — Порядок № 884) та розділом ХХХ Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 07.06.2018 № 260, визначено чіткий перелік членів сімей зазначених військовослужбовців, яким здійснюється виплата грошового забезпечення. З метою правильного застосування норм вказаних керівних документів необхідно дотримуватися такого порядку черговості виплати грошового забезпечення сім’ям зазначених військовослужбовців:

  1. перша черга — дружині (чоловіку);
  2. друга черга — повнолітнім дітям, які проживають разом з дружиною (чоловіком), або законним представникам (опікунам, піклувальникам) чи усиновлювачам неповнолітніх дітей (осіб з інвалідністю з дитинства — незалежно від їх віку), а також особам, які перебувають на утриманні військовослужбовців;
  3. третя черга — батькам військовослужбовців.

Кожна наступна черга набуває права на виплату лише при відсутності осіб, зазначених у попередніх чергах.

П’ять застережень, щодо особливостей виплат:

  • виплата грошового забезпечення здійснюється з урахуванням положення статей 46, 70 та 71 Закону України «Про виконавче провадження»;
  • виплата аліментів та виплата частки грошового забезпечення за Законом України — є різними видами виплат. Тобто особи, які отримують аліменти з грошового забезпечення зазначеного військовослужбовця та у разі набуття права за черговістю на виплату частини грошового забезпечення за Законом України, отримують кожну з цих виплат окремо;
  • кожна наступна черга набуває права на виплату лише при відсутності осіб, зазначених у попередніх чергах;
  • при наявності декількох осіб, зазначених в одній черзі, проводити належну їм виплату рівними частинами;
  • особи, які перебувають на утриманні зазначених військовослужбовців, визначаються відповідно до чинного законодавства України або у судовому порядку.