22 січня 2024 року вводяться в дію окремі норми Закону України
від 29 червня 2023 року No 3173-IX «Про внесення змін до Податкового
кодексу України та інших законів України у зв’язку із запровадженням
електронної простежуваності обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та
рідин, що використовуються в електронних сигаретах», якими внесено зміни,
зокрема, до Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року No 2755-VІ
(далі – Кодекс) та Закону України від 19 грудня 1995 року No 481/95-BP «Про
державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових
дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що
використовуються в електронних сигаретах, та пального» (далі – Закон
No 481).
З урахуванням змін, внесених до Кодексу впроваджується новий порядок
випуску, обігу та погашення податкових векселів.
Для ввезення на митну територію України алкогольних напоїв
виробником в ємностях, які не є споживчою тарою, для їх розливу у
споживчу тару такий виробник до ввезення подає контролюючому органу
за своїм місцезнаходженням оформлений податковий вексель у трьох
примірниках, який є забезпеченням виконання зобов'язання такого платника
у строк до 90 календарних днів, починаючи з дня видачі податкового векселя,
сплатити суму податку, розраховану за ставками для цієї продукції.
Один примірник подається контролюючому органу за місцезнаходженням
виробника, другий – контролюючому органу за місцем митного оформлення
зазначених товарів, третій залишається платнику податку.
Векселедержателем є контролюючий орган за місцем реєстрації
векселедавця.
Податковий вексель видається на суму акцизного податку, що
справляється при ввезенні товарів відповідно до законодавства.
Підставою для митного оформлення алкогольних напоїв в ємностях, які
не є споживчою тарою, що ввозяться на митну територію України з метою їх
розливу у споживчу тару, є подання таким виробником до контролюючого
органу, який здійснює митне оформлення, в порядку, передбаченому Митним
кодексом України, засобами електронного зв'язку копії податкового векселя,
авальованого банком та взятого на облік контролюючим органом за
місцезнаходженням виробника.
Сума податку, на яку погашається вексель, визначається виходячи з
фактично ввезеної кількості алкогольних напоїв (згідно з митною
декларацією) та ставок податку на готову продукцію, зменшується на суму
податку, розраховану виходячи з фактично втраченої кількості алкогольних 

напоїв при транспортуванні та зберіганні, у процесі виробництва (розливу)
готової продукції в межах норм, затверджених у встановленому порядку.
Скоригована сума податку в податковому векселі сплачується частково при
придбанні марок акцизного податку або у разі формування унікальних
ідентифікаторів у період дії такого векселя.
Зміни до Закону No 481, зокрема, передбачають:
● визначення терміну «тютюнова сировина» – цілі рослини тютюну чи
його листки у природному стані або у вигляді сушених чи ферментованих
листків, цілих чи з відділеною середньою жилкою, обрізаних чи необрізаних,
роздавлених чи розрубаних, які відносяться до товарної позиції 2401 згідно з
УКТ ЗЕД (включаючи відходи тютюнового листя, тютюновий пил) та
призначені для промислової переробки;
● встановлення переліку суб’єктів господарювання, якими може
здійснюватись виробництво та/або зберігання тютюнової сировини;
● визначення механізму виключення місць зберігання з Єдиного
державного реєстру місць зберігання (далі – Єдиного реєстру);
● встановлення порядку реєстрації обладнання для підготовки або
обробки тютюну, тютюнової сировини, промислового виробництва
тютюнових виробів;
● доповнення переліку підстав для анулювання ліцензій на право
виробництва тютюнових виробів, а саме, ліцензія анулюється на підставі,
зокрема, акта або рішення суду про встановлення факту здійснення суб’єктом
господарювання виробництва, зберігання, транспортування, торгівлі
необлікованою у такого суб’єкта господарювання тютюновою сировиною, яка
зберігається в місці зберігання, не внесеному до Єдиного реєстру, з
урахуванням вимог, передбачених Законом No 481;
● подання суб’єктом господарювання заяви для внесення даних до
Єдиного реєстру в електронній формі через електронний кабінет користувача
Електронної системи та/або електронний кабінет платника податків.