Заява  про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

 

_________№_______________

      (дата)           (реєстраційний номер) 

Директору департаменту екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації

Володимиру ЗАХАРЧУКУ

 

Заява
 про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

“Детальний план території земельної ділянки площею 3,069 га (кадастровий номер: 5621482500:02:000:1027) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами неселених пунктів (с. Глибока Долина) на території Демидівської селищної ради Дубенського району рівненської області

 (проекту документа державного планування місцевого та регіонального рівнів)

1. Інформація про заявника

Демидівська селищна рада_____________________________________________________

(повне найменування органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, який є відповідальним за розроблення документа державного планування та здійснює загальне керівництво і контроль за їх виконанням, або інший визначений законодавством замовник документу державного планування)

35200  Рівненська область, Дубенський район, смт Демидівка  вул. Миру, 19,  тел: 03637-6-21-01  

(місцезнаходження (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Характеристика документа державного планування

Вид документа державного планування

Детальний план території

Основні цілі документа державного планування

-визначення функціонального призначення та параметрів забудови окремої земельної ділянки за межами населеного пункту з метою розміщення об'єкта будівництва;

- формування принципів планувальної організації забудови;

- визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами;

-  визначення містобудівних умов та обмежень;

- охорона та поліпшення стану навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки та комплексного благоустрою території.

Зв’язок з іншими документами державного планування

Розробляється з врахуванням: Схеми планування Дубенського району та Генерального плану с. Глибока Долина.

 3. Якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

Умови для реалізації видів діяльності, які матимуть значний вплив на довкілля, визначаються відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Згідно зі ст. 24 регулюється вибір, надання земельних ділянок та зміна функціонального призначення територій. Детальні плани територій, (згідно зі ст. 19) зокрема, визначають:

    -   принципи планувально-просторової організації забудови;

    -   червоні лінії та лінії регулювання забудови;

- функціональне призначення, режим та параметри забудови однієї чи декількох земельних ділянок, розподіл територій згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами;

містобудівні умови та обмеження;

-  черговість та обсяги інженерної підготовки території;

-  систему інженерних мереж;

-  порядок організації транспортного і пішохідного руху;

-  межі санітарно-захисних та охоронних зон.

4. Визначення ймовірних наслідків, які можуть мати значний вплив при реалізації документа державного планування.

- для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

      В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування ДПТ, зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля: ґрунти, атмосферне повітря, водні ресурси, у тому числі для здоров’я  населення.

     Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від об’єктів, що пропонуються відповідно до детального плану території на здоров’я населення.

- для територій з природоохоронним статусом: відсутні

- транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення: відсутні

5. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

Доцільно приймати рішення щодо зниження існуючих негативних впливів

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища. Основні методи під час стратегічної екологічної оцінки: аналіз слабких та сильних сторін проекту містобудівної документації з точки зору екологічної ситуації; консультації з громадськістю щодо екологічних цілей; отримання зауважень і пропозицій до проекту містобудівної документації; проведення громадського обговорення у процесі стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

-   встановлення санітарно-захисних зон;

- впровадження технологій, спрямованих на зменшення забруднення атмосферного повітря;

-  створення зелених насаджень спеціального призначення у СЗЗ;

-  створення додаткової інженерної інфраструктури;

- запобігання скиду неочищених стічних вод і збільшення ефективності очищення;

    - в цілому, розроблений відповідно до державних будівельних норм, санітарних норм і правил проект містобудівної документації не матиме негативних наслідків виконання документа державного планування.

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території та (за наявності) проект документа державного планування оприлюднюються шляхом розміщення на офіційному веб-сайті замовника:

http://www.demydivska-gromada.gov.ua/ з метою отримання та врахування зауважень і пропозицій громадськості.

        9. Усі зауваження і пропозиції, та строки їх подання від громадськості до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки, необхідно надсилати до

Демидівської селищної ради _______________________________________________________

 (найменування органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, який є відповідальним за розроблення документа державного планування та здійснює загальне керівництво і контроль за їх виконанням, або інший визначений законодавством замовник документу державного планування)

35200  Рівненська область, Дубенський район, смт Демидівка  вул. Миру, 19,  тел: 03637-6-21-01   етаіl:_ dem04386321@gmail.com__________________________________________         

(поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

Строки подання

15 днів з дня отримання заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки (відповідно до пунктів 5, 6 статті 10 Закону України „Про стратегічну екологічну оцінку”).

 

 

 

Селищний голова                        ________________               Сергій РАДЧЕНКО

(представник замовника)                                (підпис)

_________№_______________

      (дата)           (реєстраційний номер) 

Директору департаменту цивільного захисту та охорони здоров’я населення Рівненської обласної державної адміністрації

Олегу ВІВСЯННИКУ

 

Заява
 про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

“Детальний план території земельної ділянки площею 3,069 га (кадастровий номер: 5621482500:02:000:1027) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами неселених пунктів (с. Глибока Долина) на території Демидівської селищної ради Дубенського району рівненської області

 (проекту документа державного планування місцевого та регіонального рівнів)

1. Інформація про заявника

Демидівська селищна рада_____________________________________________________

 (повне найменування органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, який є відповідальним за розроблення документа державного планування та здійснює загальне керівництво і контроль за їх виконанням, або інший визначений законодавством замовник документу державного планування)

35200  Рівненська область, Дубенський район, смт Демидівка  вул. Миру, 19,  тел: 03637-6-21-01  (місцезнаходження (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Характеристика документа державного планування

Вид документа державного планування

Детальний план території

Основні цілі документа державного планування

-визначення функціонального призначення та параметрів забудови окремої земельної ділянки за межами населеного пункту з метою розміщення об'єкта будівництва;

- формування принципів планувальної організації забудови;

- визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами;

-  визначення містобудівних умов та обмежень;

- охорона та поліпшення стану навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки та комплексного благоустрою території.

Зв’язок з іншими документами державного планування

Розробляється з врахуванням: Схеми планування Дубенського району та Генерального плану с. Глибока Долина.

 3. Якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

Умови для реалізації видів діяльності, які матимуть значний вплив на довкілля, визначаються відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Згідно зі ст. 24 регулюється вибір, надання земельних ділянок та зміна функціонального призначення територій. Детальні плани територій, (згідно зі ст. 19) зокрема, визначають:

    -   принципи планувально-просторової організації забудови;

    -   червоні лінії та лінії регулювання забудови;

- функціональне призначення, режим та параметри забудови однієї чи декількох земельних ділянок, розподіл територій згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами;

містобудівні умови та обмеження;

-  черговість та обсяги інженерної підготовки території;

-  систему інженерних мереж;

-  порядок організації транспортного і пішохідного руху;

-  межі санітарно-захисних та охоронних зон.

 

4. Визначення ймовірних наслідків, які можуть мати значний вплив при реалізації документа державного планування.

- для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

      В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування ДПТ, зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля: ґрунти, атмосферне повітря, водні ресурси, у тому числі для здоров’я  населення.

     Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від об’єктів, що пропонуються відповідно до детального плану території на здоров’я населення.

- для територій з природоохоронним статусом: відсутні

- транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення: відсутні

5. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

Доцільно приймати рішення щодо зниження існуючих негативних впливів

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища. Основні методи під час стратегічної екологічної оцінки: аналіз слабких та сильних сторін проекту містобудівної документації з точки зору екологічної ситуації; консультації з громадськістю щодо екологічних цілей; отримання зауважень і пропозицій до проекту містобудівної документації; проведення громадського обговорення у процесі стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

-   встановлення санітарно-захисних зон;

- впровадження технологій, спрямованих на зменшення забруднення атмосферного повітря;

-  створення зелених насаджень спеціального призначення у СЗЗ;

-  створення додаткової інженерної інфраструктури;

- запобігання скиду неочищених стічних вод і збільшення ефективності очищення;

    - в цілому, розроблений відповідно до державних будівельних норм, санітарних норм і правил проект містобудівної документації не матиме негативних наслідків виконання документа державного планування.

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території та (за наявності) проект документа державного планування оприлюднюються шляхом розміщення на офіційному веб-сайті замовника:

 http://www.demydivska-gromada.gov.ua/ з метою отримання та врахування зауважень і пропозицій громадськості.

         9. Усі зауваження і пропозиції, та строки їх подання від громадськості до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки, необхідно надсилати до

Тараканівської сільської ради_______________________________________________________

 (найменування органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, який є відповідальним за розроблення документа державного планування та здійснює загальне керівництво і контроль за їх виконанням, або інший визначений законодавством замовник документу державного планування)

35200  Рівненська область, Дубенський район, смт Демидівка  вул. Миру, 19,  тел: 03637-6-21-01   етаіl:_ dem04386321@gmail.com                     _________________________________         (поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

 

Строки подання

15 днів з дня отримання заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки (відповідно до пунктів 5, 6 статті 10 Закону України „Про стратегічну екологічну оцінку”).

 

Селищний голова                        ________________               Сергій РАДЧЕНКО

(представник замовника)                                (підпис)