Зміна видів господарської діяльності потребує інформування контролюючого органу

Головне управління ДПС у Рівненській області  нагадує, що одними із обов’язкових відомостей, які вносяться до реєстру платників єдиного податку є види господарської діяльності, які планує здійснювати суб’єкт господарювання. Відтак, платники єдиного податку у разі зміни відомостей, внесених до реєстру платників єдиного податку, мають надати заяву, до якої, зокрема включаються і відомості про зміну видів господарської діяльності.

У разі зміни видів господарської діяльності заява подається платниками єдиного податку першої і другої груп не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

Платниками єдиного податку третьої групи таку заяву слід подати не пізніше останнього дня кварталу, в якому відбулися такі зміни.

Звертаємо увагу, що у разі здійснення видів діяльності, не зазначених у реєстрі платників єдиного податку, платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених Податковим кодексом України, з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності. При виявленні порушень, за рішенням контролюючого органу, відбувається анулювання реєстрації платника єдиного податку з першого числа місяця, наступного за кварталом, в якому допущено порушення. При цьому, суб’єкт господарювання зможе обрати або перейти на спрощену систему оподаткування лише після закінчення чотирьох послідовних кварталів з моменту прийняття такого рішення контролюючим органом.

Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу «InfoTAX»