Фото без опису

грн.
Код Показник План на рік з урахуванням змін План на січень-травень Касові видатки за січень-травень % виконання  плану січень-травень Залишок плану на січень-травень % виконання річного плану Залишки плану до кінця року
1 2 4 5 8 9 10 11 12
2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 90 737 114,00 38 743 710,00 36 633 822,39 94,6% 2 109 888 40,4% 54 103 292
2110 Оплата праці 74 330 717,00 31 709 128,00 30 077 525,82 94,9% 1 631 602 40,5% 44 253 191
2120 Нарахування на оплату праці 16 406 397,00 7 034 582,00 6 556 296,57 93,2% 478 285 40,0% 9 850 100
2200 Використання товарів і послуг 13 257 901,00 6 302 198,00 4 575 569,28 72,6% 1 726 629 34,5% 8 682 332
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 3 097 116,00 1 795 593,00 1 048 521,30 58,4% 747 072 33,9% 2 048 595
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 47 000,00 10 000,00 4 022,84 40,2% 5 977 8,6% 42 977
2230 Продукти харчування 1 514 763,00 344 853,00 194 331,17 56,4% 150 522 12,8% 1 320 432
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1 988 424,00 1 269 392,00 855 996,22 67,4% 413 396 43,0% 1 132 428
2250 Видатки на відрядження 63 890,00 35 150,00 5 447,90 15,5% 29 702 8,5% 58 442
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 6 546 708,00 2 847 210,00 2 467 249,85 86,7% 379 960 37,7% 4 079 458
2600 Поточні трансферти 3 394 000,00 1 187 880,00 1 021 559,38 86,0% 166 321 30,1% 2 372 441
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 1 709 000,00 802 880,00 701 559,38 87,4% 101 321 41,1% 1 007 441
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 1 685 000,00 385 000,00 320 000,00 83,1% 65 000 19,0% 1 365 000
2700 Соціальне забезпечення 383 880,00 158 910,00 69 005,05 43,4% 89 905 18,0% 314 875
2730 Інші виплати населенню 383 880,00 158 910,00 69 005,05 43,4% 89 905 18,0% 314 875
2800 Інші поточні видатки 43 500,00 13 750,00 6 560,99 47,7% 7 189 15,1% 36 939
9000 Нерозподілені видатки 300 000,00 0,00 0,00   0 0,0% 300 000
  Усього  108 116 395,00 46 406 448,00 42 306 517,09 91,2% 4 099 931 39,1% 65 809 878