Фото без опису

Виконання видаткової частини загального фонду Демидівського селищного бюджету станом на 01.03.2021 року по економічній структурі
     
            грн.
Код Показник План на рік з урахуванням змін План на вказаний період з урахуванням змін Касові видатки за вказаний період Залишки плану на період відносно касових % виконання на вказаний період 
2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 91496266 13892927 13318786 574141 95,9
2110 Оплата праці 74702055 11331515 10911570 419945 96,3
2111 Заробітна плата 74702055 11331515 10911570 419945 96,3
2120 Нарахування на оплату праці 16794211 2561412 2407216 154196 94,0
2200 Використання товарів і послуг 8074295 1609096 562790 1046306 35,0
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1670204 231800 70955 160845 30,6
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 44670 3806 2407 1399 63,2
2230 Продукти харчування 1000780 138400 22219 116181 16,1
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1193096 206650 130350 76300 63,1
2250 Видатки на відрядження 48400 8200 600 7600 7,3
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 4117145 1020240 336259 683981 33,0
2271 Оплата теплопостачання 803750 64400 13062 51338 20,3
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 89380 21270 11948 9322 56,2
2273 Оплата електроенергії 1247755 290450 88006 202444 30,3
2274 Оплата природного газу 1454460 568220 221383 346837 39,0
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 521800 75900 1860 74040 2,5
2600 Поточні трансферти 1338825 261360 110256 151104 42,2
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 1134825 245000 110256 134744 45,0
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 204000 16360 0 16360 0,0
2700 Соціальне забезпечення 427070 107466 49571 57895 46,1
2730 Інші виплати населенню 427070 107466 49571 57895 46,1
2800 Інші поточні видатки 31800 1900 521 1379 27,4
9000 Нерозподілені видатки 200000 36000 0 36000 0,0
  Усього  101568256 15908749 14041923 1866826 88,3