Фото без опису

Виконання видаткової частини  загального фонду Демидівського селищного бюджету за січень-жовтень 2021 року по функціональній структурі 

 

Код

Показник

План на рік з урахуванням змін

Касові видатки за вказаний період

Залишки плану на рік відносно касових

Залишки кошторису до кінця року

1

2

3

4

5

6

0100

Державне управління

12 976 320

10 208 268

2 768 052

78,7%

1000

Освіта

77 607 096

58 254 971

19 352 125

75,1%

2000

Охорона здоров`я

1 603 325

1 132 145

471 180

70,6%

3000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

3 932 360

3 078 179

854 181

78,3%

4000

Культура i мистецтво

4 460 000

3 473 147

986 853

77,9%

5000

Фiзична культура i спорт

1 028 140

819 907

208 233

79,7%

6000

Житлово-комунальне господарство

3 711 201

2 713 348

997 853

73,1%

7000

Економічна діяльність

927 428

403 112

524 316

43,5%

7130

Здійснення заходів із землеустрою

44 640

20 000

24 640

44,8%

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

450 000

341 066

108 934

75,8%

7520

Реалізація Національної програми інформатизації

33 000

10 363

22 638

31,4%

7540

Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості

365 118

0

365 118

0,0%

7600

Інші програми та заходи, пов`язані з економічною діяльністю

34 670

31 684

2 987

91,4%

7680

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

24 670

24 335

335

98,6%

7690

Інша економічна діяльність

10 000

7 349

2 652

73,5%

8000

Інша діяльність

444 744

60 483

384 261

13,6%

8110

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

50 000

240

49 760

0,5%

8420

Інші заходи у сфері засобів масової інформації

71 950

60 243

11 707

83,7%

8700

Резервний фонд

322 794

0

322 794

0,0%

9000

Міжбюджетні трансферти

403 072

305 500

97 572

75,8%

9730

Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

99 000

99 000

0

100,0%

9770

Інші субвенції з місцевого бюджету

75 072

19 500

55 572

26,0%

9800

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

229 000

187 000

42 000

81,7%

 

Усього 

107 093 686

80 449 060

26 644 626

75,1%