Суб’єкт господарювання — первинний водокористувач забезпечує населення питною водою. Чи виникає у нього об’єкт оподаткування рентною платою за спецвикористання води?

Платниками рентної плати визначено первинних водокористувачів, які використовують та/або передають вторинним водокористувачам воду, отриману шляхом забору води з водних об’єктів (п. 255.1 ст. 255 Податкового кодексу).

Об’єктом оподаткування рентною платою є фактичний обсяг води, який використовують водокористувачі (п. 255.3 ст. 255 Кодексу).

При цьому рентна плата не справляється за обсяги води, що використовуються для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб населення (сукупності людей, які знаходяться на даній території в той чи інший період часу, незалежно від характеру та тривалості проживання, в межах їх житлового фонду та присадибних ділянок), у тому числі для задоволення винятково власних питних і санітарно-гігієнічних потреб юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та платників єдиного податку (пп. 255.4.1 п. 255.4 ст. 255 Кодексу).

Рентна плата обчислюється виходячи з фактичних обсягів використаної води водних об’єктів, встановлених у дозволі на спеціальне водокористування, лімітів використання води, ставок рентної плати та коефіцієнтів (пп. 255.11.2 зазначеного пункту).

Отже, об’єктом оподаткування рентною платою такого суб’єкта господарювання — первинного водокористувача є обсяги води, що постачаються вторинним водокористувачам, на яких не поширюється норма пп. 255.4.1 п. 255.4 ст. 255 Податкового кодексу.

 

 

Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу “InfoTAX